Biên độ dao động của vật $m_1$ phải nhỏ hơn

Bài toán
Hai vật nhỏ có khối lượng $m_{1}$ = 180g và $m_{2}$ = 320g được gắn vào hai đầu của một lò xo nhẹ có $k$ = 50 N/m. Một sợi dây nhẹ không co dãn buộc vào vật $m_{2}$ rồi treo vào một điểm cố định sao cho vật $m_{1}$ có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy gia tốc trọng trường 10 $m/s^{2}$. Muốn sợi dây luôn luôn được kéo căng thì biên độ dao động của vật $m_{1}$ phải nhỏ hơn:
A. 12 cm
B. 6,4 cm
C. 10 cm
D. 3,6 cm
 
$$A\leq \dfrac{g}{\omega^{2} _{1}}=\Delta l_{1}$$
Chọn D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Giải thích rõ hơn được không bạn :sad:
MÌnh không vẽ được hình bạn tự vẽ nhé
Khi chưa cắt dây ở vị trí cân bằng là xo dãn ra 1 đoạn $$\Delta l=\dfrac{P_{1} + P_{2}}{k}$$
Khi cắt vật 2 thì vị trí vân bằng dãn ra đoạn $$\Delta l_{1}=\dfrac{P_{1}}{g}$$
Vậy biên độ dao động vật 1 khi dao động là $$A=\Delta l - \Delta l_{1}=\dfrac{P_{2}}{g}$$
Phân tích lực tác dụng lên vật ta sẽ được $$T=m_{1}g-m_{1}a$$
Điều kiện vật dao độnng điều hòa kà dây phải luôn căng tức là $T\geq 0$
Kết hợp 2 biểu thức trên với $a\leq g$
Biểu thức trên luôn thỏa nếu g lớn hơn giá trị lớn nhất của a tức là
$$\omega ^{2}A\leq g\Rightarrow A\leq \dfrac{g}{\omega^{2}}=\Delta l_{1}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai vật nhỏ có khối lượng $m_{1}$ = 180g và $m_{2}$ = 320g được gắn vào hai đầu của một lò xo nhẹ có $k$ = 50 N/m. Một sợi dây nhẹ không co dãn buộc vào vật $m_{2}$ rồi treo vào một điểm cố định sao cho vật $m_{1}$ có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy gia tốc trọng trường 10 $m/s^{2}$. Muốn sợi dây luôn luôn được kéo căng thì biên độ dao động của vật $m_{1}$ phải nhỏ hơn:
A. 12 cm
B. 6,4 cm
C. 10 cm
D. 3,6 cm
Lời giải

Ban đầu khi hệ cân bằng:
$F_{dh}=m_1g\rightarrow \Delta l_0=\dfrac{m_1g}{k}$
Khi $m_1$ dao động để dây luôn căng thì:
$T_{min}=m_2g-k(A-\Delta l_0)\geq 0$
$\rightarrow A\leq \dfrac{(m_1+m_2)g}{k}=10(cm)\rightarrow \boxed C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top