Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng?

Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước . Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau một khoảng $a = 20$ (cm) dao động điều hòa theo phương thẳng đứng , cùng pha ,với tần số $50 Hz$ . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $1,5 m/s$ . Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A , bán kính AB , điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng .
A. 3,246 cm
B. 2,775 cm
C. 2,572 cm
D. 1,78 cm
 
Cách của mình hơi dài 1 chút!
capture2.JPG
Do M gần đường trung trực nhất. Nên M phải nằm trên dường cực đại thứ nhất.
$\Rightarrow MA-MB=\lambda =3\left(cm\right)$
Mà $MA=AB=R=3\left(cm\right)\rightarrow MB=17\left(cm\right)$
$$p=\dfrac{MA+MB+AB}{2}=28,5\left(cm\right)$$
Theo Herong ta có: $S\Delta MAB=\sqrt{p\left(p-MA\right)\left(p-MB\right)\left(p-AB\right)}=\dfrac{1}{2}MH.AB$
$\rightarrow MH^{2}=236,8$
$$AH=\sqrt{MA^{2}-MH^{2}}=\sqrt{163,2}\left(cm\right)$$
$$\rightarrow OH=AM-AO=\sqrt{163,2}-10=2,775\left(cm\right)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cách của mình hơi dài 1 chút!
Do M gần đường trung trực nhất. Nên M phải nằm trên dường cực đại thứ nhất.
$\Rightarrow MA-MB=\lambda =3(cm)$
Mà $MA=AB=R=3(cm)\rightarrow MB=17(cm)$
$$p=\dfrac{MA+MB+AB}{2}=28,5(cm)$$
Theo Herong ta có: $$S\Delta MAB=\sqrt{p(p-MA)(p-MB)(p-AB}=\dfrac{1}{2}MH.AB$$
$\rightarrow MH^{2}=236,8$
$$AH=\sqrt{MA^{2}-MH^{2}}=\sqrt{163,2}(cm)$$
$$\rightarrow OH=AM-AO=\sqrt{163,2}-10=2,775(cm)$$
Làm sao vẽ hình vậy bạn chỉ giúp :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Làm sao vẽ hình vậy bạn chỉ giúp :D
Mình dùng phần mềm GSP5vit :D
Mình tưởng chỉ sài chút toán thôi ai dè xài tới He rong luon , chac kì nay phải học lại lớp 10 quá . Cảm ơn nha .
Ak còn cách khác đó bạn. Hình như thay vào máy tính là bấm được kết quả luôn. Nhưng máy tính mình ko có chức năng đấy. Nên hay làm theo cách này. Làm quen thấy cũng nhanh nhanh :D
 
Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước . Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau một khoảng $a = 20$ (cm) dao động điều hòa theo phương thẳng đứng , cùng pha ,với tần số $50 Hz$ . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ . Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A , bán kính AB , điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng .
A. 3,246 cm
B. 2,775 cm
C. 2,572 cm
D. 1,78 cm
Lời giải
Bạn xem lại theo hình của Oneyearofhope .
Đây là cach nhanh hơn của bạn đó:
Lập luận tương tự ta có MA=AB=20 cm, MB=17 cm.
Gọi$\alpha$ là góc giữa AM và AB,
$$\cos \alpha =\dfrac{20^2.2-17^2}{2.20.20}=0,63875.$$
NHư vậy khoảng cách cần tìm là:
$$x=-\dfrac{20}{2}+20.0,63875=2,775 \left(cm\right).$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Số điểm dao động với với biên độ 9cm nằm trên đoạn AB là Bài tập Sóng cơ 1
N Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là Bài tập Sóng cơ 5
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu Bài tập Sóng cơ 2
Cador.Halley Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O... Bài tập Sóng cơ 8
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
banana257 Hai điểm M,N nằm trên đường AB dao động với biên độ a gần I nhất. Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 0
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
ShiroPin Điểm B nằm trên dây cách điểm A 89 cm có mối quan hệ về pha với điểm A như thế nào Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ Bài tập Sóng cơ 6
dreamhigh315 Khoảng cách $MO$ với $M$ nằm trên trung trực $AB$ và $O$ là trung điểm $AB$ Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Tính khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' . Bài tập Sóng cơ 4
T Điểm $M$ nằm trên $(C)$ cách xa $A$ nhất dao động với biên độ bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân $M$, $N$ nằm một phía đối với trung điểm $AB$. Số vân giao thoa cực đại trên $MN$? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Điểm dao động với biên độ cực đại nằm xa đường trung trực AB nhất một khoảng Bài tập Sóng cơ 14
Đ Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Ba điểm O,P,Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top