Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

Bài toán
Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
A. Cùng pha so với li độ
B. Ngược pha so với li độ
C. Lệch pha vuông góc so với li độ
D. Lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với li độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
A. Cùng pha so với li độ
B. Ngược pha so với li độ
C. Lệch pha vuông góc so với li độ
D. Lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với li độ
Đáp Án: B. Ngược pha so với li độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bác giải thích rõ hơn được không?
Trả lời:
Có thể giả thích thế này nhỉ?
Hi hi.
Ta có gia tốc trong dao động điều hòa:
$$a=-\omega^2 x.$$
Với x là li độ.Hoặc thế này:
Ta có vận tốc sớm pha hơn li độ góc $\dfrac{\pi}{2}$ và gia tốc lại sớm pha hơn vận tốc góc $\dfrac{\pi}{2}$ do đố gia tốc ngược pha với li độ.
 

Quảng cáo

Top