Nếu nhảy từ một đoàn tàu , bạn nhảy về hướng nào

Từ toa xe đang chạy, nếu muốn nhảy xuống đất bạn sẽ nhảy về phía trước hay về phía sau và vì sao ?
 
lvcat đã viết:
Từ toa xe đang chạy, nếu muốn nhảy xuống đất bạn sẽ nhảy về phía trước hay về phía sau và vì sao ?
Nhảy về phia trước, cho dù là khi đó bạn có thể lao đi 1 đoạn do quán tính và có thể bị ngã nhưng sẽ không nguy hiểm bằng nhảy theo hướng ngược lại. Khi đó bị giật ngược lại phía sau rất nguy hiểm khi đập đầu xuống đất.
 
lvcat đã viết:
Từ toa xe đang chạy, nếu muốn nhảy xuống đất bạn sẽ nhảy về phía trước hay về phía sau và vì sao ?
Nếu ta nhảy về đằng trước khi xe đang chạy, dĩ nhiên là không những không trừ được vận tốc mà ngược lại, làm tăng nó lên. Lập luận như vậy, ta sẽ suy ra rằng phải nhảy về phía sau. Bởi vì khi đó, vận tốc nhảy trừ vào vận tốc của xe, nên khi chạm đất, thân ta sẽ phải chịu lực ít hơn.
Nhưng trên thực tế, nhảy như vậy lại rất nguy hiểm. Tại sao? Câu trả lời là, dù nhảy về đằng trước hay đằng sau, ta cũng đều có cơ bị ngã, vì khi chân chạm đất dừng lại rồi thì phần trên của thân người vẫn chuyển động. Vận tốc của chuyển động này khi nhảy về phía trước quả là có lớn hơn nhảy về phía sau, nhưng điều quan trọng ở đây là ngã về đằng trước ít nguy hiểm hơn hẳn ngã về đằng sau. Khi ngã về phía trước, do chuyển động đã thành thói quen, ta thường bước chân lên phía trước (nếu xe chuyển động nhanh ta sẽ chạy theo vài bước), và nhờ thế mà không ngã. Chuyển động đó đã thành thói quen, vì cả đời ta đã thực hiện nó trong lúc đi (theo quan điểm cơ học, đi chẳng qua là một loạt các động tác ngã thân người về đằng trước và được đỡ lại nhờ việc bước chân lên phía trước). Còn khi ngã đằng sau, do không có chuyển động cứu nguy như vậy của chân, nên nguy hiểm hơn nhiều. Mặt khác, còn một điều quan trọng nữa là, dù bị ngã thì ngã về đằng trước, nhờ có tay chống, cũng đỡ nguy hiểm hơn ngã về đằng sau. Tóm lại, nhảy ra khỏi xe về đằng trước ít nguy hiểm hơn là do cấu tạo cơ thể chúng ta chứ không phải do quán tính.
 
Nói chung lại là nên nhảy về phía trước hoặc nhảy ngang và tiếp đất theo hướng chuyển động của mình, làm ngược lại thì quá nguy hiểm, giống như các môn võ dạy chúng ta không bao giờ nên đối đầu trực diện mà nên nương theo thế của đối thủ để công lại bằng thế của mình vậy :cool:
 
Từ toa xe đang chạy, nếu muốn nhảy xuống đất bạn sẽ nhảy về phía trước hay về phía sau và vì sao ?
Anh nghĩ nên tìm hồ nước bên canh để nhảy xuống. Nếu em nhay sau sẽ xuất hiên lưc quán tính còn nhay trước thì em sẽ bi mất tru và tàu sẽ đâm em chết
 

Quảng cáo

Top