Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng

Bài toán: Hai điểm M,N ở trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng:
A. 9 lần bước sóng.
B. 7.5 lần bước sóng.
C. 8.5 lần bước sóng.
D. 8 lần bước sóng.
 
Bài toán: Hai điểm M,N ở trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng:
A. 9 lần bước sóng.
B. 7.5 lần bước sóng.
C. 8.5 lần bước sóng.
D. 8 lần bước sóng.
Đáp án C
Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. $\Rightarrow 8 \lambda$
Hai điểm M,N ở trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. $\Rightarrow \dfrac{\lambda}{2}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Có thể phát ra có tần trong khoảng $9kHz:11kHz$ là Bài tập Sóng cơ 4
Uchiha Sasuke98 Trong khoảng $MN$ thuộc $AB$ có $5$ điểm liên tiếp dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ , kể cả M,N thì Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
N Số điểm dao động với biên độ cực đại có trong khoảng $OO^{'}$ là Bài tập Sóng cơ 1
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
Tăng Hải Tuân Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn $500\sqrt{2}cm/s^2$ là Bài tập Sóng cơ 1
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
apple13197 Số điểm cực đại dao dộng cùng pha với A trong khoảng AB là Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Số điểm dao động với biên độ cưc đại trong khoảng từ A đến I là Bài tập Sóng cơ 1
Gem Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
Slimshaddy Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 8
Demonhk Khoảng thời gian trong một chu kì mà vận tốc tức thời tại I lớn hơn tại vận tốc cực đại tại M Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
T Con lắc trong điện trường đều Bài tập Sóng cơ 3
I Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước Bài tập Sóng cơ 3
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
NAMDOAN Số đàn có trong dàn nhạc Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Quãng đường đi được trong thời gian 2t Bài tập Sóng cơ 3
Huy Nguyễn Giá trị của a và b trong biểu thức trên là Bài tập Sóng cơ 4
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
Muộn Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại Bài tập Sóng cơ 5
A Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường là Bài tập Sóng cơ 2
superstar Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
D Tốc độ truyền âm trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top