Năng lượng dao động của vật

Bài toán
Một con lắc lò xo có khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên 30cm .Khi lò xo có chiều dài là 28cm thì vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N.Năng lượng dao động của vật là:
A. 0,02J
B. 1,5J
C. 0,1J
D. 0,08J
 
Lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm, mà lúc vận tốc bằng 0 thì lò xo có chiều dài 28cm, vậy lúc đó vật đang ở biên trên và cách vị trí lò xo không biến dạng 2cm.
Ta tính được $F_{đàn hồi} = k.\Delta l' \Rightarrow k = \dfrac{F_{đàn hồi}}{\Delta l'} = 100N/m$
Lại có khi vật ở VTCB thì $m.g = k.\Delta l \Rightarrow \Delta l = \dfrac{m.g}{k} = 0,02m = 2cm$
Vậy biên độ của lò xo là $A = 2 + 2 = 4cm$.
Tính được năng lượng của lò xo là $W = \dfrac{1}{2}k.A^{2} = 0,08J$
Đáp án D là chính xác
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên 30cm .Khi lò xo có chiều dài là 28cm thì vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N.Năng lượng dao động của vật là:
A. 0,02J
B. 1,5J
C. 0,1J
D. 0,08J
Lúc $v=0$ thì vật ở biên, $|F|=k |l_0-l_1|=k(l_0-l_1)$
Tại VTCB, lò xo dãn: $$\Delta l=\dfrac{mg}{k}=\dfrac{mg(l_0-l_1)}{|F|}$$
Suy ra $$A=l_0-l_1+\dfrac{mg(l_0-l_1)}{|F|}$$
Suy ra $$E=\dfrac{kA^2}{2}=\dfrac{(|F|+mg)^2(l_0-l_1)}{2|F|}=0,08$$
_________
Em thử tự làm lại... (mới học phần này)
 
Lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm, mà lúc vận tốc bằng 0 thì lò xo có chiều dài 28cm, vậy lúc đó vật đang ở biên trên và cách vị trí lò xo không biến dạng 2cm.
Ta tính được $F_{đàn hồi} = k.\Delta l' \Rightarrow k = \dfrac{F_{đàn hồi}}{\Delta l'} = 100 \ \text{N}/\text{m}$
Lại có khi vật ở VTCB thì $m.g = k.\Delta l \Rightarrow \Delta l = \dfrac{m.g}{k} = 0,02m = 2cm$
Vậy biên độ của lò xo là $A = 2 + 2 = 4cm$.
Tính được năng lượng của lò xo là $W = \dfrac{1}{2}k.A^{2} = 0,08J$
Đáp án D là chính xác
Cần lắm cái hình biểu diễn :(
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
P Con lắc sẽ tiếp tục dao động với năng lượng Bài tập Dao động cơ 5
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
H Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Khi năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Năng lượng cần cung cấp để con lắc dao động với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
M Năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
X Khi tham gia đồng thời 2 dao dộng thì năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Năng lượng dao động có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
rainmeteror Năng lượng dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Năng lượng dao động của hệ thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là Bài tập Dao động cơ 0
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
H Năng lượng dao động của hệ thay đổi là bao nhiêu?? Bài tập Dao động cơ 1
M Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
J Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hoà trong thang máy với năng lượng là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Vật thực hiện đồng thời 2 dao động. Tìm biên độ $A_2$ khi năng lượng vật cực đại Bài tập Dao động cơ 7
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
F Năng lượng bị hao hụt là ? Bài tập Dao động cơ 5
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là. Bài tập Dao động cơ 3
S Năng lượng dđ của hệ giảm 1 lượng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
B Năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Hỏi năng lượng của hệ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Khi năng lượng của vật cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top