Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi

Bài toán Điện năng từ một trạm phát điện (một pha) được đưa đến hộ tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi:
A. 31,2%
B. 25,2%
C. 36,8%
D. 38,8%
 
Bài toán Điện năng từ một trạm phát điện (một pha) được đưa đến hộ tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi:
A. 31,2%
B. 25,2%
C. 36,8%
D. 38,8%
Em lại là 25,3%
 
Bài toán Điện năng từ một trạm phát điện (một pha) được đưa đến hộ tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi:
A. 31,2%
B. 25,2%
C. 36,8%
D. 38,8%
Lời giải:
Gọi $P$ và $P'$ lần lượt là công suất trước khi truyền tải, và công suất tại tải tiêu thụ, ta có:
$$\Delta P=P-P'=\dfrac{P'}{H}-P'=I^2R \Rightarrow I^2=\dfrac{P'\left(1-H\right)}{R.H}$$
$$\Rightarrow \dfrac{I_2}{I_1}=\sqrt{\dfrac{H_1\left(1-H_2\right)}{H_2\left(1-H_1\right)}}$$
Từ đó cần giảm $I$ đi $31,2 \%$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có gtri ntn? Bài tập Điện xoay chiều 1
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Longdragon Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
pipi Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ashin_xman_No1 R biến thiên Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điền chỉnh điện trở như thế nào: Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất €2-€1 bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 0
Y Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất truyền tải điện năng là Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting f biến thiên Sự tăng giảm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top