Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là

Bài toán
Hộp $X$ chứa $2$ trong $3$ linh kiện điện là $R_{0}$, $L_{0}$, $C_{0}$ mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp $u = 120\cos(100\pi t + \dfrac{\pi }{4})$ $(V)$ vào hai đầu hộp $X$ thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là $\sqrt 2 A$ và trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp $u$. Khi mắc nối tiếp hộp $X$ với cuộn cảm có độ tự cảm $L = \dfrac{0,6}{\pi } (H)$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp $X$ và hai đầu cuộn cảm. Tổng trở của đoạn mạch khi đó là
A. 118,5 $\Omega $
B. $60\sqrt 3 \Omega $
C. 228 $\Omega $
D. 180 $\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hộp $X$ chứa $2$ trong $3$ linh kiện điện là $R_{0}$, $L_{0}$, $C_{0}$ mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp $u = 120\cos(100\pi t + \dfrac{\pi }{4})$ $(V)$ vào hai đầu hộp $X$ thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là $\sqrt 2 A$ và trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp $u$. Khi mắc nối tiếp hộp $X$ với cuộn cảm có độ tự cảm $L = 0,6 (H)$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp $X$ và hai đầu cuộn cảm. Tổng trở của đoạn mạch khi đó là
A. 118,5 $\Omega $
B. $60\sqrt 3 \Omega $
C. 228 $\Omega $
D. 180 $\Omega $
Lời giải:
$$R_1=30\sqrt{3}, Z_{L_1}=30$$
$$\dfrac{Z_{L_2}}{Z_{L_1}}=\dfrac{r}{R} \Rightarrow r=60\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow Z=180$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hộp $X$ chứa $2$ trong $3$ linh kiện điện là $R_{0}$, $L_{0}$, $C_{0}$ mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp $u = 120\cos \left(100\pi t + \dfrac{\pi }{4}\right)$ $\left(V\right)$ vào hai đầu hộp $X$ thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là $\sqrt 2 A$ và trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp $u$. Khi mắc nối tiếp hộp $X$ với cuộn cảm có độ tự cảm $L = 0,6 \left(H\right)$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp $X$ và hai đầu cuộn cảm. Tổng trở của đoạn mạch khi đó là
A. 118,5 $\Omega $
B. $60\sqrt 3 \Omega $
C. 228 $\Omega $
D. 180 $\Omega $
$L = 0,6\pi \left(H\right)$ chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm tổng trở $Z$ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 15
Halerm Dép Tổng trở của cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 0
thanh thương Tổng trở của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF Tổng trở của toàn mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
D Tính tổng trở cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Tổng giá trị $\left(U_{C_{max}}+U_{L_{max}}\right)$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
GS.Xoăn C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top