Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có biên độ dao động lớn nhất

Bài toán
Một vật có khối lượng m đang dao động tắt dần chậm với tần số góc $\omega$ thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức $f=F_o \cos(\Omega t)$. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có biên độ dao động lớn nhất
A. $\Omega = 2\omega; F_o=\dfrac{mg}{3}$
B. $\Omega = 2\omega; F_o=\dfrac{mg}{2}$
C. $\Omega = 3\omega; F_o=\dfrac{mg}{3}$
D. $\Omega = 3\omega; F_o=\dfrac{mg}{2}$
P/s: Đã sửa lại
NTH 52
 
- Biên độ dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận vs biên độ ngoại lực
- Đường biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số góc là 1 parabol đạt cực đại khi $\Omega$ = $\omega$ nên sẽ thấy khi $\Omega$ = 2 $\omega$ sẽ có biên độ lớn hơn khi $\Omega$ = 3 $\omega$
 
- Biên độ dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận vs biên độ ngoại lực
- Đường biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số góc là 1 parabol đạt cực đại khi $\Omega$ = $\omega$ nên sẽ thấy khi $\Omega$ = 2 $\omega$ sẽ có biên độ lớn hơn khi $\Omega$ = 3 $\omega$
Vậy còn giá trị $F_{o}$ :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
M Các khoảng thời gian đặc biệt trong dao động cơ??? Bài tập Dao động cơ 3
Mạnh Tú Trong các điểm đó, những điểm dao động cùng pha với $M_1$ là: Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ trong đề thi thử lần 4 diễn đàn vật lí phổ thông Bài tập Dao động cơ 19
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Dao động cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Dao động cơ 152
H Xác định các yếu tố trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
DaNoTuKy Trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 6
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
T Quãng đường ngắn nhất trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 3
iori198 Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí có x=1cm mấy lần? Bài tập Dao động cơ 1
K Số vòng quay được trong 14s Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Thời gian lò xo nén trong một chu kì? Bài tập Dao động cơ 15
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top