Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ

Bài toán
Một mẫu chất phóng xạ $^{222}Rn$, trong 7 ngày đầu tiên có $4.10^{10}$ hạt bị phân rã. Sau $14,4h$ kể từ lần đo thứ nhất người ta thấy trong 7 ngày có $10^{10}$ hạt bị phân rã. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ
A. 3,2 ngày
B. 3,8 ngày
C. 7,6 ngày
D. 3,6 ngày

Đáp án: B
 
Sao Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không dùng đươc công thức $n_2=\dfrac{n_1}{2^{\dfrac{-t}{T}}}$ của cậu nhỉ ? NTH 52
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một mẫu chất phóng xạ $^{222}Rn$, trong 7 ngày đầu tiên có $4.10^{10}$ hạt bị phân rã. Sau $14,4h$ kể từ lần đo thứ nhất người ta thấy trong 7 ngày có $10^{10}$ hạt bị phân rã. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ
A. 3,2 ngày
B. 3,8 ngày
C. 7,6 ngày
D. 3,6 ngày

Đáp án: B
Mình áp dụng công thức $e^{\lambda t}=\dfrac{N_1}{N_2}$ ra T= 7.2 giờ.
P/s: Viết hoa đầu câu nhé bạn, dùng \dfrac thay cho \dfrac để công thức hiển thị to và đẹp hơn.
NTH 52.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một mẫu chất phóng xạ $^{222}Rn$, trong 7 ngày đầu tiên có $4.10^{10}$ hạt bị phân rã. Sau $14,4h$ kể từ lần đo thứ nhất người ta thấy trong 7 ngày có $10^{10}$ hạt bị phân rã. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ
A. 3,2 ngày
B. 3,8 ngày
C. 7,6 ngày
D. 3,6 ngày

Đáp án: B
Ban đầu ta có $N_o -N_o.2^{\dfrac{-7}{T}} = 4.10^{10} $
Sau đó 14,4h = 0,6 ngày.Bắt đầu đo tiếp trong 7 ngày sau đó ta được
$N_o.2^{\dfrac{-7,6}{T}} -N_o.2^{\dfrac{-7,6}{T}}.2^{\dfrac{-7}{T}} =10^{10} $
Lập tỉ số ta mất $N_o$ Vế phải = 4
VT thay từng đáp án thấy câu B thoả.
 
Bài toán
Một mẫu chất phóng xạ $^{222}Rn$, trong 7 ngày đầu tiên có $4.10^{10}$ hạt bị phân rã. Sau $14,4h$ kể từ lần đo thứ nhất người ta thấy trong 7 ngày có $10^{10}$ hạt bị phân rã. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ
A. 3,2 ngày
B. 3,8 ngày
C. 7,6 ngày
D. 3,6 ngày

Đáp án: B
$N_{1}$=$N_{0}$.(1-$2^{\dfrac{-7}{T}}$)
$N_{2}$=$N_{0}$.$2^{\dfrac{-7,6}{T}}$.(1-$2^{\dfrac{-7}{T}}$)
chia 2 vế cho nhau ta đựơc $2^{\dfrac{7,6}{T}}$=4
đây chính là cơ sở cho biểu thức tính nhanh của bạn
nhưng vì bạn chưa cộng thêm 0.6 nên không ra đáp án chính xác :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một mẫu chất phóng xạ $^{222}Rn$, trong 7 ngày đầu tiên có $4.10^{10}$ hạt bị phân rã. Sau $14,4h$ kể từ lần đo thứ nhất người ta thấy trong 7 ngày có $10^{10}$ hạt bị phân rã. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ
A. 3,2 ngày
B. 3,8 ngày
C. 7,6 ngày
D. 3,6 ngày

Đáp án: B
Khoảng thời gian giữa hai lần đo là t= 7,6 ngày.
Bài này liên quan đến độ phóng xa.
Ta có:H1/H2=4 => t/T=log2(4)= 2 => T= 7,6/2= 3,8 ngày.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm giá trị của $x$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
cavacar Tìm thời điểm hạt thứ 2 phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tìm bán kính của electron quang điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
xuanhoang281 Chu kỳ Phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
tramyvodoi Chu kì của chất phóng xạ này là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của chất đó. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
adamdj Chu kì bán rã Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top