Phát biểu về điện từ trường

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng?
A. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản tụ sẽ sinh ra một từ trường như từ trường do dòng điện trong dây dẫn nối với tụ điện.
B. Dòng điện chạy qua tụ điện (dòng điện dịch) ứng với sự dịch chuyển của các điện tích trong tụ điện.
C. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường như từ trường của một nam châm hình chữ U.
D. Vì trong lòng tụ điện không có dòng điện nên dòng điện dịch và dòng điện dẫn (chạy trong dây dẫn) bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều.
Bạn nào biết thì trả lời đồng thời giải thích giùm mình với. Thân!
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng?
A. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản tụ sẽ sinh ra một từ trường như từ trường do dòng điện trong dây dẫn nối với tụ điện.
B. Dòng điện chạy qua tụ điện (dòng điện dịch) ứng với sự dịch chuyển của các điện tích trong tụ điện.
C. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường như từ trường của một nam châm hình chữ U.
D. Vì trong lòng tụ điện không có dòng điện nên dòng điện dịch và dòng điện dẫn (chạy trong dây dẫn) bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều.
Bạn nào biết thì trả lời đồng thời giải thích giùm mình với. Thân!
Chọn A
B sai vì trong tụ không có điện tích
C sai vì điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường xoáy, còn từ trường bên trong nc chữ U coi là đều
D sai vì dòng điện dịch và dòng điện dẫn cùng chiều
 
Chọn A
B sai vì trong tụ không có điện tích
C sai vì điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường xoáy, còn từ trường bên trong nc chữ U coi là đều
D sai vì dòng điện dịch và dòng điện dẫn cùng chiều
D sai á. Mình thấy Đáp án D cũng đúng mà. Bạn giải thích giùm được không? ? ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
shochia Phát biểu sai là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
D Nguyên tắc phát sóng điện từ là gì Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
huynhcashin Tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 6
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
K Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Tụ điện $C_1$ trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ $C_2$ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
H Chọn câu đúng về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
lkshooting Chọn câu sai về các bức xạ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2

Quảng cáo

Top