Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N

Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $ \dfrac{\lambda}{3}$ , sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}=0$ có $u_{M}=+3cm$ và có $u_{N}=-3cm$. Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N:

A. $\dfrac{11T}{12}$

B. $\dfrac{T}{12}$

C. $\dfrac{T}{6}$

D. $\dfrac{T}{3}$
 
Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $ \dfrac{\lambda}{3}$ , sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}=0$ có $u_{M}=+3cm$ và có $u_{N}=-3cm$. Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N:

A. $\dfrac{11T}{12}$

B. $\dfrac{T}{12}$

C. $\dfrac{T}{6}$

D. $\dfrac{T}{3}$
M N lệch pha nhau 120 độ.và M sớm pha hơn. dùng vòng tròn ta được 3 là vị trí $\dfrac{A\sqrt{3}}{2} $ => Đến A = $\dfrac{T}{12}$
 
Đường tròn là như thế nào :( ah mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nó hỏi biên độ của A nữa thì tính sao ta
 
Đường tròn là như thế nào :( ah mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nó hỏi biên độ của A nữa thì tính sao ta
Đây là các vị trí đặc biệt bạn à. Nên nhơ vị trí đặc biệt này bạn sẽ dễ dáng tìm đựoc mà không cần sử dụng đừog tròn
$\dfrac{\lambda }{3}$ ứng với $\dfrac{T }{3}$ mà lại đối xứng qua trục oy nên
mỗi bên sẽ là $\dfrac{T }{6}$ ứng với vị trí $\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ =3 nên tìm được A
còn thời gian liền sau đó bạn lấy $\dfrac{T }{4}$ - $\dfrac{T }{6}$ =$\dfrac{T }{12}$
(do sóng truyền từ M đến N)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $ \dfrac{\lambda}{3}$ , sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}=0$ có $u_{M}=+3cm$ và có $u_{N}=-3cm$. Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N:

A. $\dfrac{11T}{12}$

B. $\dfrac{T}{12}$

C. $\dfrac{T}{6}$

D. $\dfrac{T}{3}$
Bài này không cần nháp nhìn thấy ngay $$\dfrac{11T}{12}$$
 
Đây là các vị trí đặc biệt bạn à. Nên nhơ vị trí đặc biệt này bạn sẽ dễ dáng tìm đựoc mà không cần sử dụng đừog tròn
$\dfrac{\lambda }{3}$ ứng với $\dfrac{T }{3}$ mà lại đối xứng qua trục oy nên
mỗi bên sẽ là $\dfrac{T }{6}$ ứng với vị trí $\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ =3 nên tìm được A
còn thời gian liền sau đó bạn lấy $\dfrac{T }{4}$ - $\dfrac{T }{6}$ =$\dfrac{T }{12}$
(do sóng truyền từ M đến N)
Sóng truyền từ M đến N. Vậy sóng truyền ngược chiều dương chứ. Theo bạn tính thì mình thấy sóng truyền theo chiều dương???
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sóng truyền từ M đến N. Vậy sóng truyền ngược chiều dương chứ. Theo bạn tính thì mình thấy sóng truyền theo chiều dương???
Vậy thì phải lấy phần bù của $\dfrac{T}{12}$ chứ nhỉ.:beat_brick:
Vậy thì phải là $\dfrac{11T}{12}$ chứ :beat_plaster:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sóng truyền từ M đến N. Vậy sóng truyền ngược chiều dương chứ. Theo bạn tính thì mình thấy sóng truyền theo chiều dương???
Ừm mình thật bất cẩn :beat_brick: sóng truyền từ M đến N mà :cry:
Bài này lừa đẹp nhưng vẫn thấy đề như kiểu không chuẩn lắm. Phải là MN cách nhau $\dfrac{2\lambda}{3}$ mới đúng. chứ cách nhau $\dfrac{\lambda}{3}$ thì nó không thể có tọa độ như thế được
Đáp Án $$\dfrac{11T}{12}$$
 
Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $ \dfrac{\lambda}{3}$ , sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}=0$ có $u_{M}=+3cm$ đang đi xuống $u_{N}=3cm$ đang đi lên. Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N:

A. $\dfrac{11T}{12}$

B. $\dfrac{T}{12}$

C. $\dfrac{T}{6}$

D. $\dfrac{T}{3}$
Nếu thế này thì sẽ là $$\dfrac{T}{12}$$
 
Sóng truyền từ M đến N. Vậy sóng truyền ngược chiều dương chứ. Theo bạn tính thì mình thấy sóng truyền theo chiều dương???
Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $ \dfrac{\lambda}{3}$ , sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}=0$ có $u_{M}=+3cm$ và có $u_{N}=-3cm$. Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N:

A. $\dfrac{11T}{12}$

B. $\dfrac{T}{12}$

C. $\dfrac{T}{6}$

D. $\dfrac{T}{3}$
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sai bét rồi bạn ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
L Tìm vị trí của điểm D Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Tìm $\varphi $? Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Tìm biên độ sóng và li độ tại O Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Tìm $NS_{1}$? Bài tập Sóng cơ 20
hoankuty Tìm khoảng cách có thể của PQ khi OP=8(cm)? Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top