Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là:

Bài Toán
Dưới tác dụng của bức xạ $\gamma $ , hạt nhân của đồng vị bền Cacbon $^{12}_{6}C$ có thể tách thành ba hạt nhân $^{4}_{2}He$ . Cho $m_{\alpha }=4,0015u$ ; $1uc^{2}=931,5MeV$ ; $h=6,625.10^{-34}J.s$ . Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là:
A. $10^{20} \ Hz$
B. $3,37.10^{20} \ Hz$
C. $5.10^{20} \ Hz$
D. $10^{21} \ Hz$
 
Bài Toán:.
Dưới tác dụng của bức xạ $\gamma $ , hạt nhân của đồng vị bền Cacbon $^{12}_{6}C$ có thể tách thành ba hạt nhân $^{4}_{2}He$ . Cho $m_{\alpha }=4,0015u$ ; $1uc^{2}=931,5MeV$ ; $h=6,625.10^{-34}J.s$ . Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là:
A. $10^{20}Hz$
B. $3,37.10^{20}Hz$
C. $5.10^{20}Hz$
D. $10^{21}Hz$
Bài làm:
Theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:
Năng lượng tối thiểu của tia $\gamma$ là:
$$\epsilon = (3m_{\alpha}-m_C)c^2 = 6,7252275.10^{-13} (J).$$
Tính nốt theo công thức Plank là ta có đáp án $A$.
 
Bài Toán:.
Dưới tác dụng của bức xạ $\gamma $ , hạt nhân của đồng vị bền Cacbon $^{12}_{6}C$ có thể tách thành ba hạt nhân $^{4}_{2}He$ . Cho $m_{\alpha }=4,0015u$ ; $1uc^{2}=931,5MeV$ ; $h=6,625.10^{-34}J.s$ . Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là:
A. $10^{20} \ Hz$
B. $3,37.10^{20} \ Hz$
C. $5.10^{20} \ Hz$
D. $10^{21} \ Hz$
Câu này đáp án chuyên vinh là D nhé cậu
 
Bài làm:
Theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:
Năng lượng tối thiểu của tia $\gamma$ là:
$$\epsilon = (3m_{\alpha}-m_C)c^2 = 6,7252275.10^{-13} (J).$$
Tính nốt theo công thức Plank là ta có đáp án $A$.
Mình áp đúng CT trên với $m_{C}$=12 thì ra cái W=6.7068$.10^{-13}$.
Lệch một ít so với của NTN. Và tần số ra D
Mình cũng giải ra A mà đáp án chuyên Vinh là D. Mình làm mãi mà không được. Có khi nào đáp án Chuyên Vinh sai không nhỉ?
Mình giải tiếp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của trhang95 thì cũng ra A mà
 
Mình cũng giải ra A mà đáp án chuyên Vinh là D. Mình làm mãi mà không được. Có khi nào đáp án Chuyên Vinh sai không nhỉ?
Mình giải tiếp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của trhang95 thì cũng ra A mà
W=$\dfrac{(3.4,0015-12).931,5.1,6$10^{-13}$ }{6,625.10^{-34}}$ =$1,0123.10^{21}$
Sai ở đâu nhỉ?
 
Trả lời:
Cách của bạn không sai, lúc làm đề Vinh tớ làm như cậu đấy-thế mà hôm qua làm theo kiểu kia ra đáp án khác, hic, nguy hiểm thật.
Chuyện bình thường. Lúc làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có lúc nghĩ ra nhanh như cắt. Hôm sau làm lại ko biết làm nó mới điêu chứ:(
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Để phản ứng xảy ra , tia $\gamma$ có tần số tối thiểu bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Heavenpostman Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Khối lượng uranium cần để cấp điện cho 90 triệu dân trong một năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
BackSpace Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tính thời gian để B đạt giá trị lớn nhất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
LeLinh Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nhok_ctqh Năng lượng tối thiểu để lấy được 3 hạt proton và 2 hạt notron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân này thành hạt nhân khác Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Lần chiếu xạ thứ $3$ phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng $1$ lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
C Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
apple13197 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Khối lượng U235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thảo Bùi Phản ứng hạt nhân dây chuyền. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Thảo Bùi Phản ứng thu năng lượng là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Math_IneRap Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Annapham95 Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Annapham95 Phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Đ Chọn câu đúng về phản ứng nhiệt hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
duylonghg95 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
cựL nễyugN Phản ứng tỏa hay thu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Năng lượng cần cung cấp cho phản ứng xảy ra là . Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
kyubi0310 Tia phóng xạ và chiều vectơ cảm ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top