Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng?

Bài toán
Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Li7 tạo 2 hạt \alpha .Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt \alpha tạo thành có cùng động năng.Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc x giữa chuyển động hai hạt \alpha có thể bằng:
A. 160
B. 60
C. Kết quả khác
D. 120
 
Bài toán
Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Li7 tạo 2 hạt \alpha .Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt \alpha tạo thành có cùng động năng.Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc x giữa chuyển động hai hạt \alpha có thể bằng:
A. 160
B. 60
C. Kết quả khác
D. 120
Lời giải
Trước hết ta bảo toàn động lượng cho hệ nhé
$$\overrightarrow{p_p}=\overrightarrow{p_\alpha }+\overrightarrow{p_\alpha '}$$
$$\Leftrightarrow p_p^2=2p_\alpha ^2+2p_\alpha ^2\cos \varphi $$
$$\Leftrightarrow K_p=2.4K_\alpha \left(1+\cos \varphi \right)$$
Mặt khác, do phản ứng là tỏa năng lượng nên
$$\Delta W=2K_\alpha -K_p>0$$
$$\Leftrightarrow 2K_\alpha -8K_\alpha \left(1+\cos \varphi \right)>0$$
$$\Leftrightarrow\cos \varphi <\dfrac{-3}{4}$$
$$\Rightarrow \varphi >138,59^o\Rightarrow A$$
P/s: Bài này trong đề Đại học Vinh lần 4-2013 phải không bạn ;))
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
B Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
huynhcashin Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Dark_Angel Tính giá trị góc $\varphi $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Snow_flower_9x Góc $\varphi$ phải thỏa mãn : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Schmidt Phạm Tỉ lệ khối lượng giữa $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
D Tỉ số giữa số hạt đồng vị Cl35 so với số hạt đồng vị Cl37 là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
little_bobanh Tỉ số giữa hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Tỉ lệ giữa số nguyên tử ${}^{238} U$ và ${}^{206} Pb$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
kiemro721119 Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử $U^{238}$ và $Pb^{206}$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top