Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ?

Bài toán
Bình thường một khối bán dẫn có $10^{10}$ hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó một chùm ánh sáng hồng ngoại $\lambda =993,75nm$ có năng lượng $E=1,5.10^{-7}$J thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn là $3.10^{10}$ . Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ?
A. $\dfrac{1}{50}$
B. $\dfrac{1}{100}$
C. $\dfrac{1}{75}$
D. $\dfrac{2}{75}$
 
Bài toán
Bình thường một khối bán dẫn có $10^{10}$ hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó một chùm ánh sáng hồng ngoại $\lambda =993,75nm$ có năng lượng $E=1,5.10^{-7}$J thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn là $3.10^{10}$ . Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ?
A. $\dfrac{1}{50}$
B. $\dfrac{1}{100}$
C. $\dfrac{1}{75}$
D. $\dfrac{2}{75}$
Lời giải
Ta thấy là số photon trong chiếu tới khối bán dẫn là
$$N_o=\dfrac{E}{\varepsilon }=\dfrac{E}{\left(\dfrac{hc}{\lambda }\right)}=7,5.10^{11}$$
Mặt khác, 1 photon gây ra quang dẫn sẽ tạo ra 1 lỗ trống và 1 electron
Hay, 1 photon sẽ tạo ra 2 hạt tải điện nên ta có, số photon gây ra hiện tượng quang dẫn là
$$N=\dfrac{3.10^{10}-1.10^{10}}{2}=1.10^{10}$$
Vậy tỉ số cần tìm là
$$H=\dfrac{N}{N_o}=\dfrac{1}{75}$$
Mình đoán là như vậy thôi :big_smile: . Có đúng đáp án không c?
 
Lời giải
Ta thấy là số photon trong chiếu tới khối bán dẫn là
$$N_o=\dfrac{E}{\varepsilon }=\dfrac{E}{(\dfrac{hc}{\lambda })}=7,5.10^{11}$$
Mặt khác, 1 photon gây ra quang dẫn sẽ tạo ra 1 lỗ trống và 1 electron
Hay, 1 photon sẽ tạo ra 2 hạt tải điện nên ta có, số photon gây ra hiện tượng quang dẫn là
$$N=\dfrac{3.10^{10}-1.10^{10}}{2}=1.10^{10}$$
Vậy tỉ số cần tìm là
$$H=\dfrac{N}{N_o}=\dfrac{1}{75}$$
Mình đoán là như vậy thôi :big_smile: . Có đúng đáp án không c?
Mình không có đáp án
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Heavenpostman Tính tỉ số $\dfrac{P_{1}}{P_{2}}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tính số vạch quang phổ của Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
091031103 Tính số photon tia X phát ra trong 1s ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Halerm Dép Tính điện tích của electron quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Tính động năng của hạt nhân X. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
banana257 Tính số photon của tia X thoát ra trong 1 s: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tramyvodoi Tính số vân sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tính tần số của bức xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Nắng Tính năng lượng của photon. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính quãng đường mà electron đi được Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
•One-HicF Tính k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Tính chiều sâu cực đại của vết cắt bằng Laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sparkling_star Tính dòng điện cực đại qua điện trở Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
V Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
kenlovejen Tìm tỉ số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
L Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9 Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
L Tỉ số $\dfrac{P_{1}}{P_{2}}$bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Ở thời điểm $t_{2}=t_{1}+2T$, tỉ số nói trên bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
S Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top