Tốc độ của phần tử trung điểm

Bài toán
Một sóng cơ truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm $t_{0}$, tốc độ của các phần tử tại B và C đều bằng v, phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí biên. Ở thời điểm $t_{1}$ vận tốc của phần tử tại B và C có giá trị bằng nhau và bằng v thì tốc độ của phần tử tại D khi đó là:
A. 2v
B. v
C. 0
D. $v\sqrt{2}$
 
Bài toán
Một sóng cơ truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm $t_{0}$, tốc độ của các phần tử tại B và C đều bằng v, phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí biên. Ở thời điểm $t_{1}$ vận tốc của phần tử tại B và C có giá trị bằng nhau và bằng v thì tốc độ của phần tử tại D khi đó là:
A. 2v
B. v
C. 0
D. $v\sqrt{2}$
Vẽ vòng tròn thấy ngay Đáp án A hợp lí nhất
 
Bài toán
Một sóng cơ truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm $t_{0}$, tốc độ của các phần tử tại B và C đều bằng v, phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí biên. Ở thời điểm $t_{1}$ vận tốc của phần tử tại B và C có giá trị bằng nhau và bằng v thì tốc độ của phần tử tại D khi đó là:
A. 2v
B. v
C. 0
D. $v\sqrt{2}$
Vẽ vòng tròn thấy ngay Đáp án A hợp lí nhất
Mọi người giải chi tiết dùm mình với, mình không biết vẽ @@
Theo mình là như thế này nhé.
Trường hợp đầu
MWSnap010.gif

Trường hợp sau
MWSnap011.gif

Do vận tốc ở cả 2 trường hợp đều bằng $v$ cả nên
$$\varphi =\varphi _1=\dfrac{\pi }{4}\Rightarrow v=\dfrac{v_o}{\sqrt{2}}\Rightarrow v_o=v\sqrt{2}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Theo mình là như thế này nhé.
Trường hợp đầu
View attachment 220
Trường hợp sau
View attachment 221
Do vận tốc ở cả 2 trường hợp đều bằng $v$ cả nên
$$\varphi =\varphi _1=\dfrac{\pi }{4}\Rightarrow v=\dfrac{v_o}{\sqrt{2}}\Rightarrow v_o=v\sqrt{2}$$
Anh Trung ơi giải thích rõ một tí hình 2 rõ là mình thấy $v_{D}=0$ mà anh
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của điểm M là? Bài tập Sóng cơ 2
please help Tốc độ của phần tử tại N là? Bài tập Sóng cơ 2
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tốc độ dao động cực đại của điểm $M$ là Bài tập Sóng cơ 3
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
highhigh Tỉ số tốc độ dao động cực đại của M và của N Bài tập Sóng cơ 3
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Tần số của dong điện và tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
X Nếu roto của máy quay đều vs tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch AB là? Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Tốc độ truyền pha của dao động trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tốc độ dao động cực đại của C Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Giá trị của b và tốc độ truyền sóng trên sợi dây lần lượt là: Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Lúc đó tốc độ dao động của điểm N là? Bài tập Sóng cơ 1
H Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là? Bài tập Sóng cơ 2
Heavenpostman Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng ... ? Bài tập Sóng cơ 8
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
L Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 5
N Tốc độ của nguồn âm này là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại thời điểm nào đó, tốc độ dao động của điểm M là $2\pi fa$ thì tốc độ dao động của điểm N bằng Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
levietnghials Tốc độ dao động cực đại của một phần tử $M$ cách $A$ 16cm là: Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm tốc độ truyền sóng của 2 nguồn ngược pha. Bài tập Sóng cơ 1
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
I Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top