Báo điểm tốt nghiệp nào !!

Không đúng tẹo nào cả! :matrix:
Ko đúng chỗ nào hả Haruki
Trường mình có mỗi 1 đứa loại giỏi à.
15 đứa trật thì đúng rồi, tăng 1500% s0 vs cùng kì năm ngoái cũng đúng.
Cứ cái đà Bộ làm ăn kiểu này thì năm sau còn khó hơn í chứ=> Tỉ lệ trượt tăng.
Có lẽ cũng có tẹo nào đó đúng í nhỉ. :baffle:
 
Ko đúng chỗ nào hả Haruki
Trường mình có mỗi 1 đứa loại giỏi à.
15 đứa trật thì đúng rồi, tăng 1500% s0 vs cùng kì năm ngoái cũng đúng.
Cứ cái đà Bộ làm ăn kiểu này thì năm sau còn khó hơn í chứ=> Tỉ lệ trượt tăng.
Có lẽ cũng có tẹo nào đó đúng í nhỉ. :baffle:
Mình bảo cái câu hỏi cuối cùng ở phần trên của bạn "không đúng tẹo nào!". :doubt:
 
Mình
Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,5 Anh 6, Địa 5,5 Văn 7,5 : bằng TB :(
Mà hình như người ta vào lộn điểm Văn với Địa của mình :big_smile:
Văn làm xong xác định dưới 5 thì 7,5 Địa xác định trên 7 thì 5,5 :oh:
 

Quảng cáo

Top