Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$

Bài toán
Trong 1 thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc $\lambda _1$ và $\lambda _2$ trong đó $\lambda _2$=1,2$\lambda _1$ . Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chữa hai khe tới màn là 1,5m. Trên bề rộng L=1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng , tróng đó có 3 vân trùng nằm ở hai đầu L. Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$
A. $0,64 \mu m$ và $0.768\mu m$
B. $0.6 \mu m$và $0.72\mu m$
C. $0.5 \mu m$va $0.6\mu m$
D. $0.48 \mu m$và $0.576\mu m$
P/s : đã sửa!!!
 
Bài toán
Trong 1 thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc $\lambda _1$ và $\lambda _2$ trong đó $\lambda _1$=1,2$\lambda _2$ . Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chữa hai khe tới màn là 1,5m. Trên bề rộng L=1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng , tróng đó có 3 vân trùng nằm ở hai đầu L. Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$
A. $0,64 \mu m$ và $0.768\mu m$
B. $0.6 \mu m$và $0.72\mu m$
C. $0.5 \mu m$va $0.6\mu m$
D. $0.48 \mu m$và $0.576\mu m$
Đề có mâu thuẩn không bạn, $\lambda _1=1,2\lambda _2$ mà đáp án đều $\lambda _1<\lambda _2$. Mình sẽ giải cụ thể sau
 
Bài toán
Trong 1 thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc $\lambda _1$ và $\lambda _2$ trong đó $\lambda _1$=1,2$\lambda _2$ . Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chữa hai khe tới màn là 1,5m. Trên bề rộng L=1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng , tróng đó có 3 vân trùng nằm ở hai đầu L. Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$
A. $0,64 \mu m$ và $0.768\mu m$
B. $0.6 \mu m$và $0.72\mu m$
C. $0.5 \mu m$va $0.6\mu m$
D. $0.48 \mu m$và $0.576\mu m$
Ta có:
$$\dfrac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=\dfrac{6}{5}(1)$$
Nếu tính số vân sáng đơn sắc trên khoảng hai vân màu trùng vân sáng trung tâm thì số vân đó là: $n=(21-3):2=9(2)$
Kết hợp $(1)(2)$ ta có: Số vân sáng của bước sóng của $\lambda_{1},\lambda_{2}$ trong khoảng 2 vân sáng trung tâm lần lượt là:$n_{1}=5,n_{2}=6$.
Mà $L'=9mm$ nên $i_{1}=1,8mm$ và $i_{2}=1,5mm$ nên $\lambda_{1}=0,6$ và $\lambda_{2}=0,5$
P/s: Bạn đánh đáp án ngược rồi
 
Bài toán
Trong 1 thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc $\lambda _1$ và $\lambda _2$ trong đó $\lambda _2$=1,2$\lambda _1$ . Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chữa hai khe tới màn là 1,5m. Trên bề rộng L=1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng , tróng đó có 3 vân trùng nằm ở hai đầu L. Bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$
A. $0,64 \mu m$ và $0.768\mu m$
B. $0.6 \mu m$và $0.72\mu m$
C. $0.5 \mu m$va $0.6\mu m$
D. $0.48 \mu m$và $0.576\mu m$
P/s : đã sửa!!!
Công thức tổng quát : $L=(N_1-1)i_1=(N_2-1)i _2$
Với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này ta có hệ:
$\begin{cases} N_1+N_2=21 +3=24 \\ N_1-\dfrac{1,8.\dfrac{0,5}{1,5}}{\lambda _1}=1\\N_2-\dfrac{1,8.\dfrac{0,5}{1,5}}{1,2.\lambda _1}=1 \end{cases} $
Nhập vào máy tính ta được
$\lambda _1 =0,5$
Đáp án C
 
Công thức tổng quát : $L=(n_1-1)\lambda _1=(n_2-1)\lambda _2$
Với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này ta có hệ:
$N_1+N_2=21 +3=24$
$n_1-\dfrac{1,8.\dfrac{0,5}{1,5}}{\lambda _1}=1$
$n_2-\dfrac{1,8.\dfrac{0,5}{1,5}}{1,2.\lambda _1}=1$
Nhập vào máy tính ta được
$\lambda _1 =0,5$
Đáp án C
Cách cậu hay đấy. Mà đáp án C làm gì thỏa mãn $\lambda _1=1,2\lambda _2$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Love_is_so_vague Bước sóng $\lambda _1$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Heavenpostman Bước sóng $\lambda $ của ánh sáng kích thích bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
S Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
levietnghials Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
missyou1946 Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ngocnhat95 Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Bước sóng giới hạn quang điện là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Hiệu bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ashin_xman Bước sóng của bức xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
phenol phenic Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Bước sóng ngắn nhất của tia X có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Mối liên hệ giữa $\lambda _1$ và $\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thehiep Giá trị của $\lambda _1,\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
B Biểu thức liên hệ giữa $\lambda {_1}$ và $\Delta$ là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top