Tốc độ truyền sóng trên dây

Bài toánSóng dừng trên một sợi dây có phương trình $u=a\cos(\dfrac{{\pi}x}{10}).\cos(20{\pi}t-\dfrac{\pi}{3})$ cm. Trong đó x tính theo đơn vị cm; t tính theo đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 0,8m/s
B. 4m/s
C. 2m/s
D. 1m/s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình $u=a\cos(\dfrac{{\pi}x}{10}).\cos(20{\pi}t-\dfrac{\pi}{3})$ cm. Trong đó x tính theo đơn vị cm; t tính theo đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 0,8m/s
B. 4m/s
C. 2m/s
D. 1m/s
$$f=10(hz)$$
$$\dfrac{2\pi x}{\lambda}=\dfrac{{\pi}x}{10}$$
$$\rightarrow \lambda = 20(cm)$$
$$v=\lambda f = 2(m/s)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nhìn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải này đẹp ghê, thế mà hôm qua thày giáo mình ngồi nói mây nói gió gì, mình chả hiểu luôn !
Nói mây nói gió là nói lý thuyết , còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này dạng này xuất hiện khá nhiều đề thi thử và ĐH
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
PHÙNG VĂN TĨNH Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
tkvatliphothong Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là Bài tập Dao động cơ 5
P Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng Bài tập Dao động cơ 7
F Tốc độ truyền sóng trên dây đang có sóng dừng? Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
D Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
kienduc_2000 Khi cách vt ban đầu 2cm , chúng có tốc độ 40cm/s . m=? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Tốc độ trung bình từ lúc thả đến vt lò xo ko biến dạng lần 1 Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
K Thời điểm tốc độ tương đối giữa 2 vật đạt cực đại là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
D Tốc độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tốc độ của điểm I là Bài tập Dao động cơ 5
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Tốc độ ban đầu của vật Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top