C biến thiên Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là:

Bài toán
Một đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos(100\pi.t)$. Biết điện trở thuần của đoạn mạch $R = 40$, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm $L = \dfrac{0,7} {\pi}$ (H).Tụ điện có điện dung $C$ chịu được điện áp cực đại $200$ (V). Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos(100\pi.t)$. Biết điện trở thuần của đoạn mạch $R = 40$, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm $L = \dfrac{0,7} {\pi}$ (H).Tụ điện có điện dung $C$ chịu được điện áp cực đại $200$ (V). Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là:

${Z_L} = 70\Omega $
${U_{0C}} \le 200 \Leftrightarrow \dfrac{{{U_0}{Z_C}}}{Z} \le 200$
Nên ${Z_C} \le Z\sqrt 2 \Leftrightarrow Z_C^2 \le {40^2} + {\left( {70 - {Z_C}} \right)^2}$

$Z_C^2 - 280{Z_C} + 13000 \ge 0$
Đến đây suy ${Z_C}$ và C. Nhưng mình thấy không đẹp lắm. Bạn kiểm tra xem mình có lỗi chỗ nào không.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Gem Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của C phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
M f biến thiên Thay đổi f để điện dung của tụ điện đạt giá trị cực đại thì f giá trị là. Bài tập Điện xoay chiều 6
T Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là $U'_C$=40V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 0
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trịcực đại thì tần số dòng điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch NB đạt cực đại thì điện dung tụ C bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
daodongco Để điện áp giữa hai bản tụ điện cực đại thì phải điều chỉnh tần số f với giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 9
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ điện bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 3
N Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để $U_{RL}$ min .Tìm giá trị của hai đầu cuộn dây và tụ điện . Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 L biến thiên $L$ biến thiên. Cho $R$, chỉnh $L$ để $U_{L_{max}}$. Tính dung kháng của tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để giá trị $U_{AN}+ U_{NB}$ đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để giá trị ${{U}_{AN}}+{{U}_{NB}}$ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất củ Bài tập Điện xoay chiều 4
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
D L biến thiên Thay đổi L để UL = 100 Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
V f biến thiên Thay đổi f để $U_{RL}$ không phụ thuộc R Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là Bài tập Điện xoay chiều 5
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hơ là? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
BoythichFAP L biến thiên L để ULmax? Bài tập Điện xoay chiều 1
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
M Hỏi $R_2$ bằng bao nhiêu để $U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân L biến thiên Để $U_{LC} = 0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 f biến thiên F để Uc max Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
Q C biến thiên C bằng bao nhiêu để Uc max Bài tập Điện xoay chiều 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top