Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về máy quang phổ lăng kính?
A. Trong máy quang phổ lăng kính thì lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song
B. Trong máy quang phổ lăng kính thì buồng ảnh nằm phía sau lăng kính
C. Trong máy quang phổ lăng kính thì quang phổ của 1 chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy là 1 dải sáng có màu cầu vồng
D. Trong máy quang phổ lăng kính thì ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về máy quang phổ lăng kính?
A. Trong máy quang phổ lăng kính thì lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song
B. Trong máy quang phổ lăng kính thì buồng ảnh nằm phía sau lăng kính
C. Trong máy quang phổ lăng kính thì quang phổ của 1 chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy là 1 dải sáng có màu cầu vồng
D. Trong máy quang phổ lăng kính thì ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song
Theo mình là đáp án C, vì quang phổ chỉ có màu cầu vồng khi ánh sáng cần phân tích là ánh sáng trắng mà thôi. Nhỡ đâu ánh sáng cần phân tích chỉ hợp thành bởi 2,3.. Màu gì đó thì không thể có dải cầu vồng được
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về máy quang phổ lăng kính?
A. Trong máy quang phổ lăng kính thì lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song
B. Trong máy quang phổ lăng kính thì buồng ảnh nằm phía sau lăng kính
C. Trong máy quang phổ lăng kính thì quang phổ của 1 chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy là 1 dải sáng có màu cầu vồng
D. Trong máy quang phổ lăng kính thì ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song
Nhưng mình thấy câu A cũng ko đúng hoàn toàn. Vì các chùm sáng đơn sắc ko song song :confuse:
Chùm sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song
Bạn đọc kĩ đoạn này
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
NTH 52 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Đ Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
K Nhận định nào đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
A Hình ảnh giao thoa thay đổi như thế nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5

Quảng cáo

Top