Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là

Bài toán
Cho một khối phóng xa có độ phóng xạ $H_0$, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã của chúng lần lượt là 2h và 3h. Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là:
A. $\dfrac{3H_o}{16}$
B. $\dfrac{3H_o}{8}$
C. $\dfrac{5H_o}{8}$
D. $\dfrac{5H_o}{16}$
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD.
 
Bài toán
Cho một khối phóng xa có độ phóng xạ $H_0$, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã của chúng lần lượt là 2h và 3h. Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là:
A. $\dfrac{3H_o}{16}$
B. $\dfrac{3H_o}{8}$
C. $\dfrac{5H_o}{8}$
D. $\dfrac{5H_o}{16}$
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD.
Lời giải
Ta gọi $N_o$ là số hạt ban đầu của hai chất, như vậy
$$N=N_o(2^{\dfrac{-t}{T_1}}+2^{\dfrac{-t}{T_2}})$$
$$H=-N'=N_o.ln2.(\dfrac{1}{T_1}+\dfrac{1}{T_2})(2^{\dfrac{-t}{T_1}}+2^{\dfrac{-t}{T_2}})$$
Tại $t=0$ thì $H=H_o=2N_o.ln2(\dfrac{1}{T_1}+\dfrac{1}{T_2})$
$$\Rightarrow H=\dfrac{H_o}{2}(2^{\dfrac{-t}{T_1}}+2^{\dfrac{-t}{T_2}})=\dfrac{3}{16}H_o$$
Có đúng đáp án không bạn?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho một khối phóng xa có độ phóng xạ $H_0$, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã của chúng lần lượt là 2h và 3h. Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là:
A. $\dfrac{3H_o}{16}$
B. $\dfrac{3H_o}{8}$
C. $\dfrac{5H_o}{8}$
D. $\dfrac{5H_o}{16}$
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD.
Bài này chả có cơ sở nào để tính cả. An tâm thi ĐH không có đâu bạn
 
Bài này chả có cơ sở nào để tính cả. An tâm thi ĐH không có đâu bạn
Lời giải
Ta gọi $N_o$ là số hạt ban đầu của hai chất, như vậy
$$N=N_o(2^{\dfrac{-t}{T_1}}+2^{\dfrac{-t}{T_2}})$$
$$H=-N'=N_o.ln2.(\dfrac{1}{T_1}+\dfrac{1}{T_2})(2^{\dfrac{-t}{T_1}}+2^{\dfrac{-t}{T_2}})$$
Tại $t=0$ thì $H=H_o=2N_o.ln2(\dfrac{1}{T_1}+\dfrac{1}{T_2})$

$$\Rightarrow H=\dfrac{H_o}{2}(2^{\dfrac{-t}{T_1}}+2^{\dfrac{-t}{T_2}})=\dfrac{3}{16}H_o$$

Bài này dùng pt vi phân bậc 2 cơ mà, kiến thức là cân bằng phóng xạ chứ đâu có đơn giản thế này.
Người đưa đề cơ bản cũng chẳng hiểu bản chất chu kì bán rã của hỗn hợp chất.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài này dùng pt vi phân bậc 2 cơ mà, kiến thức là cân bằng phóng xạ chứ đâu có đơn giản thế này.
Người đưa đề cơ bản cũng chẳng hiểu bản chất chu kì bán rã của hỗn hợp chất.
Vậy bạn đã tìm hiểu về bản chất của chu kì bán rã của hỗn hợp chất ở đầu tài liệu nào vậy?
 
Vậy bạn đã tìm hiểu về bản chất của chu kì bán rã của hỗn hợp chất ở đầu tài liệu nào vậy?
Một tháng trước trên 4rum đã tranh luận về vấn đề này. Một thầy giáo đã có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết rõ ràng. Ebook ấy bên thuvienvatly, rảnh cậu sang tìm đọc.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
X Hỏi sau bao lâu (từ khi ngừng rót bia) bọt bia cao đễn 5/8 cốc Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau bao lâu thì tiêu thụ hết 0,5 kg U235 nguyên chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Số ng tử còn lại sau 207 ngày? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
nevervforget Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Alitutu Hỏi sau khi thịt con lợn để làm món tiết canh có thể đánh được bao nhiêu bát tiết? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Oneyearofhope Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Tùng333 Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 1 ngày vào thời điểm 8 năm sau đó là ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
kiemro721119 Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt $Tc$: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Sau 1 phút hiệu điện thế hai bản tụ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
rainmeteror Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
To_Be_The_Best Sau 2 năm, thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
A Tốc độ proton lúc đầu là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
xuanhoang281 Chu kỳ Phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top