Sóng $\lambda '> \lambda $ là

Bài toán
Mạch chọn sóng có tụ xoay $C_{min}=30pF$, $C_{max}=270pF$ cuộn dây có $r=0,01\Omega $. Mạch sẽ bắt được sóng trong khoảng $\lambda _{1}=10m$ đến $\lambda _{2}=30m$ tương ứng góc quay từ $0^{0}$ đến $120^{0}$. Điều chỉnh để mạch thu được sóng có bước sóng $\lambda =20m$. Đang ổn định thì núm xoay tụ bị lệch, lúc này dòng điện hiệu dụng trong khung chỉ bằng $\dfrac{1}{1000}$ so với ban đầu và mạch chuyển sang chọn sóng $\lambda ^{,}> \lambda $ là
A. $20m$
B. $20,08m$
C. $25,12m$
D. $21,33m$
 
Có ai giải được Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không, đây là một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong đề thi thử của VLTT tháng này, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 khá là lạ
 
Bài toán
Mạch chọn sóng có tụ xoay $C_{min}=30pF$, $C_{max}=270pF$ cuộn dây có $r=0,01\Omega $. Mạch sẽ bắt được sóng trong khoảng $\lambda _{1}=10m$ đến $\lambda _{2}=30m$ tương ứng góc quay từ $0^{0}$ đến $120^{0}$. Điều chỉnh để mạch thu được sóng có bước sóng $\lambda =20m$. Đang ổn định thì núm xoay tụ bị lệch, lúc này dòng điện hiệu dụng trong khung chỉ bằng $\dfrac{1}{1000}$ so với ban đầu và mạch chuyển sang chọn sóng $\lambda ^{,}> \lambda $ là
A. $20m$
B. $20,08m$
C. $25,12m$
D. $21,33m$
Trả lời:
Mình không theo dõi tạp chí tháng 5 này, mình giải thế này-không biết đáp án, lời giải của họ:
Ta có:
$$\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} =\sqrt{\dfrac{C_1}{C_2}}.$$
Nên mạch có tụ xoay đơn.
Tính ra:
$$L \approx 9,38.10^{-7}\left(H\right).$$
Tại $\lambda =20$ thì:
$$C=1,2.10^{-10}\left(F\right).$$
Ta tính tiếp lượng thay đổi của điện dung tụ sau khi núm xoay bị lệch:
Ban đầu:
$$\omega =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}; I=\dfrac{E}{R}.$$
Sau đó:
$$I'=\dfrac{E}{\sqrt{R^2+ \left(L \omega -\dfrac{1}{C \omega } \right)}}.$$
Ta có:
$$I'=\dfrac{I}{1000}.$$
$$\Rightarrow 1000^2 R^2=R^2+ \left(\dfrac{\Delta C}{C.C_o} \right)^2 \dfrac{1}{\omega ^2}.$$
Từ đó ta có điện dung tăng lên một lượng:
$$\Delta C= 1000R \omega C_o^2.$$
Tính ra điện dung tụ sau khi núm hỏng là:
$$C'=1,357.10^{-10}.$$
Mạch bắt được sóng có bước sóng:
$$\lambda =2\pi \sqrt{LC} \approx 21,33 m.$$
Chọn $D$.
 
Tụ xoay đơn là sao hả bạn, mình thấy nếu để tính ra $L$ thì hình như đề cho thừa giả thiết.
Trả lời:
À, tụ xoay đơn có nghĩa là trong mạch chỉ có mọt tụ xoay thôi bạn.
Chúng ta hay gặp dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này mà có tụ xoay nối tiếp(hoặc song song) với một tụ khác(có điện dung không đổi).
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không thừa đâu bạn-để khẳng định chỉ có tụ xoay thôi bạn-không có tụ nào khác nữa.
 
Bài toán
Mạch chọn sóng có tụ xoay $C_{min}=30pF$, $C_{max}=270pF$ cuộn dây có $r=0,01\Omega $. Mạch sẽ bắt được sóng trong khoảng $\lambda _{1}=10m$ đến $\lambda _{2}=30m$ tương ứng góc quay từ $0^{0}$ đến $120^{0}$. Điều chỉnh để mạch thu được sóng có bước sóng $\lambda =20m$. Đang ổn định thì núm xoay tụ bị lệch, lúc này dòng điện hiệu dụng trong khung chỉ bằng $\dfrac{1}{1000}$ so với ban đầu và mạch chuyển sang chọn sóng $\lambda ^{,}> \lambda $ là
A. $20m$
B. $20,08m$
C. $25,12m$
D. $21,33m$
Khi mạch bắt sóng tốt $\lambda =20 m$ thì $\lambda=2 \lambda_{min}$
$$\Rightarrow C_{\alpha}=2C_{min}=120 pF.$$
Theo công thức:
$$C_{\varphi}=C_{min}+ \dfrac{C_{max}-C_{min}}{\varphi_{max}}.\varphi.$$
Kim chỉ vạch ở vị trí $\varphi=45^o$.
$$L=\dfrac{\lambda_{min}^2}{4\pi ^2 c^2 C}=9,38159.10^{-7} F.$$
Khi núm động kim lệch đi một góc $\Delta \varphi$(tăng), lúc này đối với sóng $\lambda$ không còn cộng hưởng nữa, vì $Z'_C=Z_C+ \Delta Z_C \neq Z_L$
$$\Rightarrow Z'_{tm}=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}.$$
Khi núm chưa bị lệch, khung bắt sóng trong tình trạng cộng hưởng $Z_L=Z_C$ do vậy $Z_{tm}=r$.
Khi bị lệch, cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần nên $Z'_{tm}=1000Z_{tm}$
$$Z'_{tm}=1000r=\sqrt{r^2+ \Delta Z_C^2}.$$
$$\Rightarrow \Delta Z_C \approx 1000r=1 \Omega.$$
Lại có $$\dfrac{\Delta Z_C}{Z_C}=\dfrac{\Delta \varphi}{\varphi}.$$
$$\Rightarrow \Delta \varphi =\dfrac{\Delta Z_C}{Z_C} \varphi= \sqrt{\dfrac{C_{\varphi}}{L}}.\Delta Z_C \varphi.$$
$$\Rightarrow \Delta \varphi =0,5089^o.$$
$$\Rightarrow \varphi'=45,5089^o.$$
$$\Rightarrow C'_{\varphi}=C_{min}+ \dfrac{C_{max}-C_{min}}{\varphi_{max}}.\varphi '=1,21.10^{-10} F.$$
$$\Rightarrow \lambda'=2 \pi c \sqrt{LC'_{\varphi}}=20,083 m.$$
 
Khi mạch bắt sóng tốt $\lambda =20 m$ thì $\lambda=2 \lambda_{min}$
$$\Rightarrow C_{\alpha}=2C_{min}=120 pF.$$
Theo công thức:
$$C_{\varphi}=C_{min}+ \dfrac{C_{max}-C_{min}}{\varphi_{max}}.\varphi.$$
Kim chỉ vạch ở vị trí $\varphi=45^o$.
$$L=\dfrac{\lambda_{min}^2}{4\pi ^2 c^2 C}=9,38159.10^{-7} F.$$
Khi núm động kim lệch đi một góc $\Delta \varphi$(tăng), lúc này đối với sóng $\lambda$ không còn cộng hưởng nữa, vì $Z'_C=Z_C+ \Delta Z_C \neq Z_L$
$$\Rightarrow Z'_{tm}=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}.$$
Khi núm chưa bị lệch, khung bắt sóng trong tình trạng cộng hưởng $Z_L=Z_C$ do vậy $Z_{tm}=r$.
Khi bị lệch, cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần nên $Z'_{tm}=1000Z_{tm}$
$$Z'_{tm}=1000r=\sqrt{r^2+ \Delta Z_C^2}.$$
$$\Rightarrow \Delta Z_C \approx 1000r=1 \Omega .$$
Lại có $$\dfrac{\Delta Z_C}{Z_C}=\dfrac{\Delta \varphi}{\varphi}.$$
$$\Rightarrow \Delta \varphi =\dfrac{\Delta Z_C}{Z_C} \varphi= \sqrt{\dfrac{C_{\varphi}}{L}}.\Delta Z_C \varphi.$$
$$\Rightarrow \Delta \varphi =0,5089^o.$$
$$\Rightarrow \varphi'=45,5089^o.$$
$$\Rightarrow C'_{\varphi}=C_{min}+ \dfrac{C_{max}-C_{min}}{\varphi_{max}}.\varphi '=1,21.10^{-10} F.$$
$$\Rightarrow \lambda'=2 \pi c \sqrt{LC'_{\varphi}}=20,083 m.$$
Cái đoạn núm tụ bị lệch C thay đổi thì w không đổi à anh
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
geomineq Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
maihoaphien Tính độ dài vĩ tuyến Bắc 16 độ 8' tính từ chân rađa đến hết vùng phủ sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
shochia Bước sóng mạch thu được bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được mặt đất là??? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
HaBang Giá trị $C_{max}$ của tụ và bước sóng cộng hưởng của khung khi $\alpha=120^0$ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
P Dải sóng mà mạch thu được thuộc dải? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
apple13197 Khung dao dộng này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Huy Nguyễn Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
datanhlg Mạch thu sóng điện từ có bước sóng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
proboyhinhvip Thời gian ngắn nhất để sóng điện từ truyền từ vệ tinh đến Trái Đất là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Alitutu Mạch bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
huynhcashin Tại một điểm M trên trục Ox các O một khoảng d phương trình của sóng điện từ tại đó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ohana1233 Muốn bắt được sóng có bước sóng 19,2 m thì góc xoay $\alpha $ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Love_is_so_vague Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng AM mà đài thu được là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Hỏi máy thu có thể thu được bước sóng nằm trong khoảng nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Để bắt đc bước sóng từ 800m đến 1200m thì phải mắc thêm tụ C thỏa mãn: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Khi $a = 120^o$ bắt được sóng có bước sóng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Bước sóng mà mạch cộng hưởng được là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
vat_ly_oi Phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oy là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
To_Be_The_Best Xác định bước sóng mà mạch có thể bắt được lúc này Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pobungphe Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này có thể cộng hưởng là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Khi điện dung $C_2 = 8.10^{-6} F$ thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
N Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thế cộng hưởng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tốc độ lan truyền của sóng điện từ Bài tập Dao động và sóng điện từ 15
D Khoảng cách từ máy bay đến ăngten rađa ở thời điểm sóng phản xạ từ máy bay là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Sóng có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
N Sóng phát ra có bước sóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Dao động và sóng điện từ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Dao động và sóng điện từ 48
lvcat Tìm bước sóng khi nhúng tụ vào điện môi có hằng số điện môi băng 2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
N Nếu chỉ dùng tụ $C_{2}$ và cuộn dây thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Bước sóng điện từ cộng hưởng của mạch có giá trị là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Spin9x Hỏi khi tụ xoay quay góc 120 độ kể từ 0 độ thì bắt được sóng có bước sóng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng $AM$ mà đài thu được là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Tháo bỏ tụ $C_2$ thì máy bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Để thu được sóng điện từ có bước sóng $18,84\,\,m$ thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Demonhk Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 (m)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kiemro721119 Bài toán: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hoàng Phong Xác định công thức của $\lambda $ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top