Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng:
A. Chiết suất thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím
B. Ánh sáng đơn sắc có 1 màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
D. Chùm sáng sáng tới màu đỏ song song, khi đi qua lăng kính cho chùm ló màu đỏ song song
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng:
A. Chiết suất thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím
B. Ánh sáng đơn sắc có 1 màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
D. Chùm sáng sáng tới màu đỏ song song, khi đi qua lăng kính cho chùm ló màu đỏ song song
Chọn C
Cái chữ nhiều không hẳn đúng, phải là vô số. Hai cũng là nhiều ;)
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng:
A. Chiết suất thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím
B. Ánh sáng đơn sắc có 1 màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
D. Chùm sáng sáng tới màu đỏ song song, khi đi qua lăng kính cho chùm ló màu đỏ song song
Đáp Án C
 
tkvatliphothong Đá Tảng triminhdovip137
Sau khi tham khảo SGK thì thấy sách nó viết quá khôn. Viết là nhiều mà nêu tính chất vô số, học sinh thích hiểu thế nào cũng được.
Ép đáp án D sai thì tớ thấy nó chỉ sai khi mà ánh sáng đỏ chiếu vào không phải đơn sắc. Tức là nhiều ánh sáng khác nhau vẫn màu đỏ. Có vẻ hợp lý nhỉ :D
 
Hay là do có thể tia đỏ sẽ chiếu tới góc của lăng kính nên chùm tia ko song song.
Đề bựa vãi, câu hỏi là: "Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng" mà có mỗi ý C nói về ánh sáng trắng :))
 
Hay là do có thể tia đỏ sẽ chiếu tới góc của lăng kính nên chùm tia không song song.
Đề bựa vãi, câu hỏi là: "Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng" mà có mỗi ý C nói về ánh sáng trắng :))
Nay tớ hỏi cô dạy lý thì cái giải thích của tớ đúng đấy. Ánh sáng đỏ có bước sóng chạy trong 1 khoảng cơ, nhiều cái khác bước sóng vẫn đỏ.
Đề thâm :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
NTH 52 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Đ Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
K Nhận định nào đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
A Hình ảnh giao thoa thay đổi như thế nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5

Quảng cáo

Top