Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là:

Bài toán:
Người ta truyền điện năng từ A đến B. Ở A dùng một máy tăng áp còn ở B dùng một máy hạ áp, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40 $\Omega$. Cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây dẫn là 50A, công suất hao phí trên dây do tỏa nhiệt chiếm 5% công suất tiêu thụ ở B, điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là 200V. Biết cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha. Bỏ qua hao phí trên các máy biến áp. Ở hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng:
A. 19
B. 190
C. 20
D. 200
 
Mình làm thế này không biết đúng không. Truyền tải là 2 dây nên
$R=40.2 =80$ $ P=RI^2.95/100 =190000$ $ U=\dfrac{P}{I} =3800 $ $\rightarrow \dfrac{N_1}{N_2} = \dfrac{U_s}{U_t} = \dfrac{3800}{200} = 19 $
 
À mình hiểu rồi. Ta có $\Delta P=RI^2 = 100000 $ mà $ \Delta P =0.05P $ nên $ P = \dfrac{100000}{0.05} = 2000000 $ $ P=\dfrac{U}{I} \rightarrow U=40000 $ tỉ số = 200
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
091031103 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 2
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động Bài tập Điện xoay chiều 3
K MBA Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp là Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ MBA Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp: Bài tập Điện xoay chiều 3
H Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
T MPĐ Cuộn dây ở động cơ không đòng bộ ba pha. Bài tập Điện xoay chiều 2
Y Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
Huyen171 Sai ở đâu???? Bài tập Điện xoay chiều 4
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Hỏi giá trị hiệu dụng lớn nhất ở $2$ đầu cuộn cảm trong cả quá trình là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là: Bài tập Điện xoay chiều 3
cuonghp96 MBA Số vòng dây bị cuốn ngược ở cuộn sơ cấp và thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Khi $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch AM bằng 200V. Hệ thức nào sau đây đúng. Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Điện áp ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoainiem_2007 Liên hệ giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Điện áp hiệu dụng $U_2$ ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
P Điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 4
thanh thương Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin MBA Công suất ở mạch thứ cấp bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
inconsolable Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 3
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
K Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
H MBA Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào Bài tập Điện xoay chiều 3
$\pi^{2}$ MBA Số vòng quấn ngược ở cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đèn là Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tính thể tích khí tạo nên ở mỗi điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
cựL nễyugN Truyền tải điện Dòng điện hiệu dụng ở cuôn thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tính thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
L f biến thiên Hỏi ở tần số $f_{2}$ là bao thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 5
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
N f biến thiên Ở tần số $f_{3}=90Hz$, hệ số công suất của mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
N So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng: Bài tập Điện xoay chiều 9
P Khi mắc nguồn điện B vào đoạn mạch LRC nối tiếp ở trên thì điện áp trên tụ C là? Bài tập Điện xoay chiều 4
sooley Biểu thức điện áp cực đại ở hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp ở nơi phát trước và sau khi tăng là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top