Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí cm theo chiều âm của trục tọa độ ?

Bài toán
Dao động điều hòa $x = 4\cos ( 0,5 \pi t - \dfrac{\pi}{3})$ . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí $x = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ ?
ACE:Cặp thẻ đô la bao toàn bộ công thức nhé.
A. $\dfrac{4}{3}$
B. 5
C. 2
D. $\dfrac{1}{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dao động điều hòa $x =\cos ( 0,5 \pi \omega t - \dfrac{\pi}{3})$ . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí $x = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ ?
ACE:Cặp thẻ đô la bao toàn bộ công thức nhé.
Cậu xem lại đề. Thời điểm nào là đáp án nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dao động điều hòa $x = 4\cos ( 0,5 \pi t - \dfrac{\pi}{3})$ . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí $x = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ ?
ACE:Cặp thẻ đô la bao toàn bộ công thức nhé.
Các thời điểm:
\[ t=\dfrac{T}{4}+kT\]
Với $k=0;1;2...$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
$x = 4\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = 2\sqrt{3}$

$\Leftrightarrow$ $\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Vì v < 0 nên $sin (\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t)$ > 0.

$ \Rightarrow\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{\pi}{6}$

$\Leftrightarrow t = \dfrac{4}{3}s.$

Bạn ACE xem tớ làm đúng chưa ;;)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
$x = 4\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = 2\sqrt{3}$

$\Leftrightarrow$ $\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Vì v < 0 nên $sin (\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t)$ > 0.

$ \Rightarrow\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{\pi}{6}$

$\Leftrightarrow t = \dfrac{4}{3}s.$

Bạn ACE xem tớ làm đúng chưa ;;)
Bài cậu chỉ đúng cho lần đầu chúng nó gặp mặt thôi.
Mà dùng đường tròn mới nhanh được, cậu giải phương trình thế quá lâu và không hề nguy hiểm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dao động điều hòa $x = 4\cos ( 0,5 \pi t - \dfrac{\pi}{3})$ . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí $x = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ ?
ACE:Cặp thẻ đô la bao toàn bộ công thức nhé.A. $\dfrac{4}{3}$
B.5
C.2
D.$\dfrac{1}{3}$
Ta có:
$$t=0\; \begin{cases}x=\dfrac{A}{2} \\ v>0\end{cases}$$
vậy $$ycbt \iff \dfrac{A}{2} \rightarrow A \rightarrow \dfrac{A\sqrt{3}}{2} \rightarrow \dfrac{A\sqrt{3}}{2}$$
tương ứng $$t=\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{12}=1(s)$$
chưa có đáp án
cho thêm một vòng nữa là $1T$
nhận thấy đáp án $B$ sáng giá chọn luôn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
$x = 4\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = 2\sqrt{3}$

$\Leftrightarrow$ $\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Vì v < 0 nên $sin (\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t)$ > 0.

$ \Rightarrow\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{\pi}{6}$

$\Leftrightarrow t = \dfrac{4}{3}s.$

Bạn ACE xem tớ làm đúng chưa ;;)

 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài cậu chỉ đúng cho lần đầu chúng nó gặp mặt thôi.
Mà dùng đường tròn mới nhanh được, cậu giải phương trình thế quá lâu và không hề nguy hiểm.
Bài làm
$x = 4\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = 2\sqrt{3}$

$\Leftrightarrow$ $\cos(\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Vì v < 0 nên $sin (\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t)$ > 0.

$ \Rightarrow\dfrac{5\pi}{6} - \dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{\pi}{6}$

$\Leftrightarrow t = \dfrac{4}{3}s.$

Bạn ACE xem tớ làm đúng chưa ;;)
Đáp án B cũng đúng mà tớ giải trên đó
Bài toán
Dao động điều hòa $x = 4\cos ( 0,5 \pi t - \dfrac{\pi}{3})$ . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí $x = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ ?
ACE:Cặp thẻ đô la bao toàn bộ công thức nhé.A. $\dfrac{4}{3}$
B.5
C.2
D.$\dfrac{1}{3}$
Thế là đáp án nào nhỉ cái bạn này :-?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hình như cậu ấy viết sai đáp án rồi, sau 1 hồi tra google thì cho ra đáp án là 6s.
Cách giải thì ko biết vì sao ra như thế. :))

Hihi...Cách dùng đường tròn khó quá, trc giờ tớ dùng đường thẳng thôi ak :D
 
Hình như cậu ấy viết sai đáp án rồi, sau 1 hồi tra google thì cho ra đáp án là 6s.
Cách giải thì ko biết vì sao ra như thế. :))

Hihi...Cách dùng đường tròn khó quá, trc giờ tớ dùng đường thẳng thôi ak :D
Tra google cái gì cơ. Đáp án là $5s$ nhé.
Có: $T=4s$
Nhìn cái biểu thức:
\[ t=\dfrac{T}{4}+kT \]
Có ngay đáp án chỉ có thể là 5.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Tỉ số lực căng dây treo con lắc đơn ngay trước và sau khi vướng vào đinh là Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$K_2$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
Hongngocc Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
congchuaxuxu97 Thời gian kể từ lúc áp phanh đến lúc đĩa dừng lại bằng Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Thời gian ngắn nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng Bài tập Dao động cơ 4
Z Tình khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần ... Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của lò xo lại Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
C Tìm thời điểm lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s) Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Thời gian lò xo bị nén trong nửa chu kì đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
N Sau khoảng thời gian $t_{2}$ = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường: Bài tập Dao động cơ 1
N Hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình ? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Tốc độ cực đại của vật sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -1,4 cm bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Quãng đường mà chất điểm đã đi qua sau 9,5 (s) kể từ lúc t = 0? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top