Tần số dao động của vật là?

Bài toán Một vật dao động điều hòa với chu kì $T$ và biện độ $2cm$, biết rằng trong một chu kì khoảng thời gian vật tốc của vật có giá trị biến thiên trong khoảng $-2\pi\sqrt{3} \ cm/s$ đến $2\pi \ cm/s$ là $\dfrac{T}{2}$. Tần số dao động của vật là:
A. $0,5Hz$
B. $1Hz$
C. $0,25Hz$
D. $2Hz$
 
Bài toán Một vật dao động điều hòa với chu kì $T$ và biện độ $2cm$, biết rằng trong một chu kì khoảng thời gian vật tốc của vật có giá trị biến thiên trong khoảng $-2\pi\sqrt{3} \ cm/s$ đến $2\pi \ cm/s$ là $\dfrac{T}{2}$. Tần số dao động của vật là:
A. $0,5Hz$
B. $1Hz$
C. $0,25Hz$
D. $2Hz$
$\dfrac{T}{2}$ hay $\dfrac{T}{4}$ bạn?
 
Đề là $\dfrac{T}{2}$ bạn. :D
Nếu bạn biết cách làm hướng dẫn mình luôn cũng được. :)
Mình nghĩ đề sai. Vì trong khoảng thời gian $\dfrac{T}{2}$ thì vận tốc của vật luôn biến thiên trong khoảng đối nhau
Nếu =$\dfrac{T}{4}$ thì $(\dfrac{v_1}{v_0})^2+(\dfrac{v_2}{v_0})^2=1$ ...
 
Bài toán Một vật dao động điều hòa với chu kì $T$ và biện độ $2cm$, biết rằng trong một chu kì khoảng thời gian vật tốc của vật có giá trị biến thiên trong khoảng $-2\pi\sqrt{3} \ cm/s$ đến $2\pi \ cm/s$ là $\dfrac{T}{2}$. Tần số dao động của vật là:
A. $0,5Hz$
B. $1Hz$
C. $0,25Hz$
D. $2Hz$
Bài làm:
Ta có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho đúng đấy, các cậu à.
Có thể suy luận cho nhanh trong thời buổi trắc nghiệm hóa như bây giờ:
Ta có khi biểu diễn các vec-tơ quét vận tốc $2\pi$ và $2 \pi \sqrt{3}$ thì do thời gian chuyển dời là $\dfrac{T}{2}$ nên thời gian để chuyển từ 2 thời điểm vận tốc trên là $\dfrac{T}{4}$
Do đó 2 vec-tơ quét vuông pha nhau.
Từ đó ta có vận tốc cực đại là $4 \pi$ cm/s.
Nên ta có $$\omega =2 \pi.$$
Chọn $B$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
N Vật dao động với tần số ? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính tần số dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính tần số dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Tần số góc dao động của m là? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tần số dao động của sàn nhà gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
L Tần số góc của dao động có giá trị là Bài tập Dao động cơ 5
xuongrongnt Tần số góc của dao dộng có giá trị là Bài tập Dao động cơ 11
hao.baobinh10 Tần số dao động của nó Bài tập Dao động cơ 3
A Tìm tần số dao động của mẩu gỗ Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Tần số góc của dao động riêng này là Bài tập Dao động cơ 2
Nắng Tần số góc nhỏ nhất của dao động. Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tần số dao động của m là Bài tập Dao động cơ 0
S Tìm tần số dao động Bài tập Dao động cơ 3
huynhcashin Để vật dao động với biên độ mạch nhất thì tần số của dòng điện là Bài tập Dao động cơ 1
tranlehaiquan Tần số góc dao động có giá trị bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Tần số dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tần số $f$ của dao động? Bài tập Dao động cơ 1
T Tần số góc của dao động bằng Bài tập Dao động cơ 12
luxubuhl Tính tần số dao động của hệ 2 lò xo Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Khi kích thích cho thanh dao động điều hòa với tần số f =1Hz thì Bài tập Dao động cơ 2
D Tần số góc dao động riêng là? Bài tập Dao động cơ 9
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
K Tần số dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Con lắc gồm lò xo có chiều dài $l= 20cm$ và vật có khối lượng m, dao động với tần số 2Hz. Nếu lò xo Bài tập Dao động cơ 3
M Một vật có khối lượng $m=200g,$ dao động điều hòa với tần số $f=2Hz$.... Tính $A$. Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tần số dao động của con lắc lò xo. Bài tập Dao động cơ 7
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
H Tần số giao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top