3 tấm kim loại cùng bản chất nhưng tích điện khác nhau

Câu hỏi
Chiếu một chùm sáng có bước sóng đủ ngắn vào ba tấm kim loại có cùng bản chất nhưng được tích điện khác nhau. Tấm 1 mang điện tích dương rất lớn, tấm 2 trung hòa điện, tấm 3 mang điện tích âm. Chọn đáp án đúng
A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra với tấm 2 và tấm 3 vì độ lớn điện tích của chúng thay đổi
B. Độ lớn điện tích của 3 tấm đều tăng.
C. Chỉ có độ lớn điện tích của tấm 2 tăng.
D. Độ lớn điện tích tấm 1 không đổi, của tấm 3 ban đầu giảm và sau đó tăng
 
Câu hỏi
Chiếu một chùm sáng có bước sóng đủ ngắn vào ba tấm kim loại có cùng bản chất nhưng được tích điện khác nhau. Tấm 1 mang điện tích dương rất lớn, tấm 2 trung hòa điện, tấm 3 mang điện tích âm. Chọn đáp án đúng
A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra với tấm 2 và tấm 3 vì độ lớn điện tích của chúng thay đổi
B. Độ lớn điện tích của 3 tấm đều tăng.
C. Chỉ có độ lớn điện tích của tấm 2 tăng.
D. Độ lớn điện tích tấm 1 không đổi, của tấm 3 ban đầu giảm và sau đó tăng
Theo mình nghĩ là đáp án D
Vì khi e bật ra thì trên tấm 1 điện tích dương càng lớn nên xem như không đổi .
Tấm thứ 2 sẽ tích điện dương do e bị bật ra.
Tấm thứ 3 điện tích giảm dần về trung hòa sau đó lại tăng lên do tích điện dương.
 
Theo mình nghĩ là đáp án D
Vì khi e bật ra thì trên tấm 1 điện tích dương càng lớn nên xem như không đổi .
Tấm thứ 2 sẽ tích điện dương do e bị bật ra.
Tấm thứ 3 điện tích giảm dần về trung hòa sau đó lại tăng lên do tích điện dương.
Điện tích đang âm mà lại giảm dần về trung hòa ?? Câu này mình thấy chẳng có đáp án nào đúng cả
 

Quảng cáo

Top