Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9

Bài toán
Đồng vị $Na_{11}^{24}$ phóng xạ $\beta ^{-}$ với chu kì bán rã 15 giờ, tạo thành hạt nhân con $Mg_{12}^{24}$. Khi nghiên cứu một mẫu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng $Mg_{12}^{24}$ và $Na_{11}^{24}$ là 0,25. Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9
A. 45 giờ
B. 30 giờ
C. 60 giờ
D. 25 giờ
 
Gọi số hạt nhân ban đầu là $N_o$
Tại thời điểm khảo sát, số hạt nhân Na còn lại là :
$ \dfrac{N_o}{2^\dfrac{t_1}{T}}$ $=\dfrac{N_o}{1,25} $
Tại thời điểm tỉ số hạt nhân =9. số hạt nhân Na còn lại là:
$ \dfrac{N_o}{2^\dfrac{t_2}{T}}$ $=\dfrac{N_o}{10}$

Do đó : $t_2-t_1=T(log_2{10}-log_2{1,25})=45 (giờ)$

Nên chọn A
 
Bài toán
Đồng vị $Na_{11}^{24}$ phóng xạ $\beta ^{-}$ với chu kì bán rã 15 giờ, tạo thành hạt nhân con $Mg_{12}^{24}$. Khi nghiên cứu một mẫu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng $Mg_{12}^{24}$ và $Na_{11}^{24}$ là 0,25. Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9
A. 45 giờ
B. 30 giờ
C. 60 giờ
D. 25 giờ
Vì Mg và Na có số khối bằng nhau lên không cần quan tâm gì đến khối lượng nữa nhé!
$0,25=2^{\tfrac{t}{T}}-1$
$\Rightarrow$ $2^{\tfrac{t}{T}}=1,25$
Lại có:$9=2^{\tfrac{\Delta t+t}{T}}-1$
(t: Thời điểm bắt đầu khảo sát)
Từ hai phương trình trên $\rightarrow$ $\Delta =45 giờ$
Đáp án:A
 
Bài toán
Đồng vị $Na_{11}^{24}$ phóng xạ $\beta ^{-}$ với chu kì bán rã 15 giờ, tạo thành hạt nhân con $Mg_{12}^{24}$. Khi nghiên cứu một mẫu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng $Mg_{12}^{24}$ và $Na_{11}^{24}$ là 0,25. Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9
A. 45 giờ
B. 30 giờ
C. 60 giờ
D. 25 giờ
Lời giải
  • Số hạt Mg là $N_2$
  • Số hạt Na là $N_1$
  • Ban đầu $$\dfrac{N_1}{N_2}=4\Rightarrow N_1=4N_2.$$
  • Lúc sau $$\dfrac{N_2+4N_2\left(1-2^{\dfrac{t}{T} }\right)}{4N_2.2^{\dfrac{t}{T}}}=9\Rightarrow t=45h.$$
Chọn A :D
 
Gọi số hạt nhân ban đầu là $N_o$
Tại thời điểm khảo sát, số hạt nhân Na còn lại là :
$ \dfrac{N_o}{2^\dfrac{t_1}{T}}$ $=\dfrac{N_o}{1,25} $
Tại thời điểm tỉ số hạt nhân =9. số hạt nhân Na còn lại là:
$ \dfrac{N_o}{2^\dfrac{t_2}{T}}$ $=\dfrac{N_o}{10}$

Do đó : $t_2-t_1=T\left(log_2{10}-log_2{1,25}\right)=45 \left(giờ\right)$

Nên chọn A[/QUOTE
Bạn ơi có thể giải thích dùm mình tại sao là No/1.25 va No/10 không bạn??
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Phạm Ngọc Bách Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Hiện tượng quang điện KHÔNG xảy ra với hợp kim nào sau đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
timeoutboy Động năng của e sau va chạm? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Hỏi sau 16 ngày, trog 3s tiếp có bao nhiêu hạt bị phân rã? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
dungpro1511 Khi đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là ??? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dungpro1511 Khí đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
kiemro721119 Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
missyou1946 Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Khi e chuyển lên quỹ đạo dừng N thì lực tương tác thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số $f_{2}$ sẽ có tần số bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
rainmeteror Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ngocnhat95 Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng đèn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top