So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:

Bài toánĐặt điện áp xoay chiều ổn định $u=U_{o}\cos(\omega t+\varphi )$ vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng $ Z_{L}$ và điện trở hoạt động r, một tụ điện có dung kháng $Z_{C}$. M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở đạt cực đại thì $U_{AB}=1,6U_{AM}$. So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:
A. 78%
B. 37,5%
C. 25%
D. 50%
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toánĐặt điện áp xoay chiều ổn định $u=U_{o}\cos(\omega t+\varphi )$ vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng $ Z_{L}$ và điện trở hoạt động r, một tụ điện có dung kháng $Z_{C}$. M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở đạt cực đại thì $U_{AB}=1,6U_{AM}$. So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:
A. 78%
B. 37,5%
C. 25%
D. 50%
Ta có : $$P_R = \dfrac{U^2.R}{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2} = U^2. \dfrac{1}{R+\dfrac{r^2+(Z_L-Z_C)^2}{R}+2r}$$
Để $P_R$ cực đại thì $$R^2=r^2+(Z_L-Z_C)^2$$
Mà : $$\dfrac{U_{AM}}{U_{AB}} = \dfrac{1}{1,6}$$
$$\Rightarrow \dfrac{R^2}{(R+r)^2+R^2-r^2}= \dfrac{25}{64}$$
$$\Rightarrow \dfrac{R}{r} = \dfrac{25}{7}$$
$$\Rightarrow \dfrac{R}{R+r}=\dfrac{25}{7+25} = 0,78125$$
Vậy chọn A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toánĐặt điện áp xoay chiều ổn định $u=U_{o}\cos(\omega t+\varphi )$ vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng $ Z_{L}$ và điện trở hoạt động r, một tụ điện có dung kháng $Z_{C}$. M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở đạt cực đại thì $U_{AB}=1,6U_{AM}$. So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:
A. 78%
B. 37,5%
C. 25%
D. 50%
Phải công nhận chú S2-la tay to thật : P
Dễ thấy $\cos \varphi_{AB}=0,8$
$$\dfrac{P_{R}}{P_{AB}}=\dfrac{1}{0,8.1,6}=0,78125$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
BoythichFAP R biến thiên Khi góc lệch pha của $U_{AN}$ so với $U_{AB}$ cực đại thì hệ số công suất đoạn AN là? Bài tập Điện xoay chiều 12
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Hệ số công suất mạch khi $f=160 Hz$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
hoangkkk Hệ số công suất của mạch ứng với $f_1$ và $f_2$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 7
T Nếu nối tiếp hai mạch với nhau thì hệ số công suất của cả mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Công suất tiêu thụ trên đoạn AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 MPĐ Khi máy phát quay với tốc độ $\sqrt{2}n$ (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện của máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Hệ số công suất ứng với $C_{1},C_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Hệ số công suất của mạch ứng với $C_{1}$ và $C_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 6
L Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị $R_{1}$ và $R_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
N f biến thiên Tần số góc bằng bao nhiêu thì công suất của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại? Bài tập Điện xoay chiều 3
__Black_Cat____! f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $ \omega_1$,$ \omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Hỏi khi C=0.5$C_1$ thì công suất tiêu thụ giảm bao nhiêu so với công suất cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở $R_1, \ R_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
D f biến thiên Xác định hệ số công suất mạch ứng với $ { \omega }_{1}; { \omega }_{2}$: Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
I C biến thiên Nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ ampe kế là Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu d Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Véc tơ pháp tuyến n hợp với véc tơ B một góc là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top