Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại tâm stato?

Bài toán
Dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng có tần số 60 Hz đi vào động cơ không đồng bộ ba pha.Cảm ứng từ tạo ra bởi dòng điện trên mỗi cuộn dây tại tâm stato biến thiên điều hòa có giá trị cực đại B=0.6T va lệch pha nhau 120 độ.Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại tâm stato?
A. 0.9T và quay đều với tốc độ 120$ \pi$ rad/s
B. 1.2T và quay đều với tốc độ 120$ \pi$ rad/s
C. 0.9T và quay đều với tốc độ 60$ \pi$ rad/s
D. 1.2T và quay đều với tốc độ 60$ \pi$ rad/s
 
Bài toán
Dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng có tần số 60 Hz đi vào động cơ không đồng bộ ba pha.Cảm ứng từ tạo ra bởi dòng điện trên mỗi cuộn dây tại tâm stato biến thiên .Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại tâm stato?
A. 0.9T và quay đều với tốc độ 120$ \pi$ rad/s
B. 1.2T và quay đều với tốc độ 120$ \pi$ rad/s
C. 0.9T và quay đều với tốc độ 60$ \pi$ rad/s
D. 1.2T và quay đều với tốc độ 60$ \pi$ rad/s
Chọn A
Từ trường tổng hợp $B_0=\dfrac{3}{2}B_0$
 
Cái này còn phải chọn chiều để chiếu nữa .
Nếu cảm ứng tù tại 1 cuộn cực đài thì 2 cảm ứng tù 2 cuộn còn lại có chiều ngược lại là có độ lớn B/2
Vẽ ra nhưng phải lấy đối xứng 2 thằng B/2 thì đc 1.5B

Chú ý viết hoa đầu câu.
Admin đã sửa lại.
 
Bài toán
Dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng có tần số 60 Hz đi vào động cơ không đồng bộ ba pha.Cảm ứng từ tạo ra bởi dòng điện trên mỗi cuộn dây tại tâm stato biến thiên điều hòa có giá trị cực đại B=0.6T va lệch pha nhau 120 độ.Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại tâm stato?
A. 0.9T và quay đều với tốc độ 120$ \pi$ rad/s
B. 1.2T và quay đều với tốc độ 120$ \pi$ rad/s
C. 0.9T và quay đều với tốc độ 60$ \pi$ rad/s
D. 1.2T và quay đều với tốc độ 60$ \pi$ rad/s
Chọn A. Vì độ lớn của vecter cảm ứng từ bằng $\dfrac{3}{2}B$. Tần số góc bằng $\omega$ của dòng điện
 

Quảng cáo

Top