Để chu kì dao động $T_{1}=\frac{T\sqrt{5}}{2}$ thì e bằng

Bài toán Một mạch dao động có chu kì riêng là T ,tụ điện phẳng giữa 2 bản tụ là chân không.Đặt vào giữa 2 bản tụ lớp điện môi có cùng diện tích với 2 bản tụ ,có hằng số điện môi e ,bề dày bằng một nửa khoảng cách tụ điện ,để chu kì dao động $T_{1}=\dfrac{T\sqrt{5}}{2}$ thì e bằng
A. 4/3
B. 5/3
C. 2
D. 3
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán Một mạch dao động có chu kì riêng là T ,tụ điện phẳng giữa 2 bản tụ là chân không.Đặt vào giữa 2 bản tụ lớp điện môi có cùng diện tích với 2 bản tụ ,có hằng số điện môi e ,bề dày bằng một nửa khoảng cách tụ điện ,để chu kì dao động $T_{1}=\dfrac{T\sqrt{5}}{2}$ thì e bằng
A. 4/3
B. 5/3
C. 2
D. 3
$C_1=2C_o$
$C_2=2eC_o$
$\Rightarrow C=\dfrac{2eC_o}{e+1}$
$\dfrac{T_{1}}{T}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}=\sqrt{\dfrac{2e}{e+1}}$
$\Rightarrow$ B. $e=\dfrac{5}{3}$
 
Không hiểu:too_sad:
Công thức $C=\dfrac{eS}{4kd\pi }$
Có thể google để biết thêm
$C_o=\dfrac{S}{4kd\pi }$
Đặt vào giữa 2 bản tụ lớp điện môi có cùng diện tích với 2 bản tụ ,có hằng số điện môi e ,bề dày bằng một nửa khoảng cách tụ điện thì một nữa bên có dung môi e ứng với điện dung


$C_2=\dfrac{eS}{4k\pi \dfrac{d}{2}}=2eC_o$

Nữa bên không có dung môi thì ưng với:
$C_1=\dfrac{S}{4k\pi \dfrac{d}{2}}=2C_o$
$C_1$ nối tiếp $C_2$ nên $\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$
 
Mình không hiểu lắm. bề dày bằng một nửa khoảng cách giữa 2 bản tụ: là khoảng cách giảm còn 1 nửa hay là dung môi e nằm giữa bản tụ.
P/s:Bạn chú ý viết hoa đầu câu và không viết kí hiệu phân số là ../.. nhé, dùng \dfrac{}{} trong thẻ $$.
HBD.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
minhlamdc Khoảng thời gian ngắn nhất để i và q thỏa mãn biểu thức $i = -2\sqrt{3}\dfrac{\pi q}{T}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tra97 Khi đó trong mạch dao động tắt dần, để duy trì dao động người ta cần bổ sung cho mạch một công suất Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
proboyhinhvip Thời gian ngắn nhất để sóng điện từ truyền từ vệ tinh đến Trái Đất là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
T Thời gian ngắn nhất để máy nhận lại được tín hiệu từ vệ tinh Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
thanh thương Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một n Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Mink Pycee Cần xoay tụ 1 góc bao nhiêu để công suất tiêu thụ là lớn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
vat_ly_oi Để mạch này có f = 1,5 MHz thì a bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
vat_ly_oi Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn 1 nửa giá trị đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
vat_ly_oi Để bắt đc bước sóng từ 800m đến 1200m thì phải mắc thêm tụ C thỏa mãn: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
L Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
adamdj Một người mở đài để bắt song trong một phòng kín Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Để thu được sóng điện từ có bước sóng $18,84\,\,m$ thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Demonhk Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 (m)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
lvcat [ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Chu kì dao động điện từ của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Tìm chu kì Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
phatthientai Mạch dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Chu kì dao động của mạch là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoangkkk Chu kỳ dao động mới của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tieuho_94 Tính chu kỳ của mạch dao động Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Khi lấp đầy khoảng không gian giữa 2 bản tụ bằng điện môi e thì chu kì dao động riêng T' là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Đá Tảng Tính chu kì của mạch $\text{LC}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
H Chu kì dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
N Chu kì dao động riêng của mạch là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pham Chu kì của mạch tính theo s là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Mạch sẽ dao động với chu kì là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
levietnghials Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
D Chu kì dao động điện từ của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm tỉ số thời gian dao động và chu kì dao động trong mạch tắt dần Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
levietnghials Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm nào đó cường độ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Chu kì biến thiên của năng lượng điện trường Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top