Tính chu kỳ của mạch dao động

Bài toán: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 8$\pi (mA)$ và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn $2.10^{-9} C$. Chù kỳ dao động của mạch điện từ bằng.
A: 0,5ms
B: 0,25ms
C: 0,5$ \mu s$
D: 0,25$ \mu s$
 
Bài toán: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 8$\pi (mA)$ và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn $2.10^{-9} C$. Chù kỳ dao động của mạch điện từ bằng.
A: 0,5ms
B: 0,25ms
C: 0,5$ \mu s$
D: 0,25$ \mu s$
Bài Làm:
Ta có :
$$Li_{1}^{2}=\dfrac{q_{2}^{2}}{C}\rightarrow \omega ^{2}=\dfrac{i^{2}}{q^{2}}=1,6.\pi^{2}. 10^{-3}$$
Nên $$T=\dfrac{2\pi }{\omega }=0,5.10^{-7}=0,5\mu s$$
Chọn C
 
Bài toán: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ $8\pi \left(mA\right)$ và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn $2.10^{-9} C$. Chù kỳ dao động của mạch điện từ bằng.
A: 0,5ms
B: 0,25ms
C: 0,5$ \mu s$
D: 0,25$ \mu s$
Tại sao lại có được điều kiện này nhỉ $Li_{1}^{2}=\dfrac{q_{2}^{2}}{C}$
Bài Làm:
Ta có :
$$Li_{1}^{2}=\dfrac{q_{2}^{2}}{C}\rightarrow \omega ^{2}=\dfrac{i^{2}}{q^{2}}=1,6.\pi ^{2}.10^{-3}$$
Nên $$T=\dfrac{2\pi }{\omega }=0,5.10^{-7}=0,5\mu s$$
Chọn C
Cách khác.
Bài này ta dựa vào vòng tròn lượng giác thôi.
Chọn $$I_0=8\pi \left(mA\right)=8\pi .10^{-3} A$$
$$Q_0=2.10^{-9}C$$
$$\rightarrow \omega =\dfrac{I_0}{Q_0}=4000000 \pi $$
$$\rightarrow T=5.10^{-7}\left(s\right)$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đá Tảng Tính chu kì của mạch $\text{LC}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
pham Chu kì của mạch tính theo s là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Tính giá trị C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
maihoaphien Tính độ dài vĩ tuyến Bắc 16 độ 8' tính từ chân rađa đến hết vùng phủ sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
K Tính ω? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây bằng 3 lần nlượng điện trong tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
boyvodanh97 Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Tính $R_{0}$ và Pmax. Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này. Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Enzan Tính điện tích cực đại của tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Enzan Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Tính dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
inconsolable Tính giá trị của E? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
inconsolable Tính giá trị L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Tính biên độ của dao động điện từ cộng hưởng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Dark_Angel Tính độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Gem Tính L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Muộn Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ohana1233 Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Tính độ tự cảm của cuộn dây: Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
vat_ly_oi Tính tần số cộng hưởng và biên độ của cường độ dòng điện trong mạch? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
bui rooney Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Tính dòng điện cực đại trong mạch sau khi kích thích Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
To_Be_The_Best Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
little_bobanh Tính khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
S Tính tỉ số $\dfrac{U_{o}}{\varepsilon }$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
sooley Tính dòng điện cực đại trong mạch lúc đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Tính năng lượng tỏa ra trên R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
I Tính thời gian pin hoạt động Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính theo $T$ và $n$ điện dung $C$ và độ tự cảm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Chu kì dao động điện từ của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Tìm chu kì Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
phatthientai Mạch dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Chu kì dao động của mạch là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoangkkk Chu kỳ dao động mới của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pipi Để chu kì dao động $T_{1}=\frac{T\sqrt{5}}{2}$ thì e bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
P Khi lấp đầy khoảng không gian giữa 2 bản tụ bằng điện môi e thì chu kì dao động riêng T' là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Chu kì dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
N Chu kì dao động riêng của mạch là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top