Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:

Bài toán: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm 1 vật có khối lượng m=100(g) gắn vào 1 lò xo có độ cứng k=10(N/m). Hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra. Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại O và $v_{max} =6 0(cm/s)$. Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24,5cm.
B. 24cm.
C. 21cm.
D. 25cm
Mình tính ra A
 
levietnghials đã viết:
Bài toán:
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm 1 vật có khối lượng $m=100(g)$ gắn vào 1 lò xo có độ cứng $k=10(N/m)$. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là $0,1$. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra. Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại O và $v_{max} =60(cm/s).$ Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24,5cm.
B. 24cm.
C. 21cm.
D. 25cm
Mình tính ra A
Tớ cũng tính ra $A$, sai ở đâu nhỉ
Giải
Giả sử lò xo bị nén một đoạn là $A_0$
Tại vị trí $O$ thì
$$v_{max} =\omega.(A_0-\dfrac{\mu.m.g}{K})$$
$$\Rightarrow A_0 = 0,07 (m)$$
Quãng đường đi được là
$$S=\dfrac{K}{2.\mu.m.g}.A_0^2 = 0,245 (m) =24,5 cm$$
 
Bạn áp dụng công thức không chính xác. Công thức đó chỉ sử dụng khi vật dừng lại tại vị trí cân bằng ban đầu (lò xo không biến dạng) khi đó thế năng của lò xo bằng không. Bài này xác định được vị trí cuối cùng vật dừng lại không phải là vị trí cân bằng ban đầu của vật.
 
Bài toán: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm 1 vật có khối lượng m=100(g) gắn vào 1 lò xo có độ cứng k=10(N/m). Hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra. Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại O và $v_{max} =6 0 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24,5cm.
B. 24cm.
C. 21cm.
D. 25cm
Mình tính ra A

Bài này lớp 10 đã làm được rồi:
Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:
$$\dfrac{kA_0^2}{2} =\mu m g s+\dfrac{k A_n^2}{2}$$
Ta được:
$$s=\dfrac{k\left(A_0^2-A_n^2\right)}{ 2 \mu mg}=\dfrac{A_0k^2}{2 \mu mg}-\dfrac{\mu mg}{2k}$$
Với $$A_0=\dfrac{\mu m g}{k}+v \sqrt{\dfrac{m}{k}}$$
Suy ra $$s=v\sqrt{\dfrac{m}{k}}+\dfrac{v^2}{2 \mu g}$$
___________________
Không ngờ tổng quát Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán lại đẹp như thế!!!
 
Trong một tài liệu, người ta tổng quát Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này thành:
a) Số lần dao động nửa chu kì dao động:
$$N=\left [ \dfrac{v}{2\mu g} \sqrt{\dfrac{k}{m}} \right ]$$
b) Thời gian giao động cho đến lúc dừng:
$$t=\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}} N= \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}\left [ \dfrac{v}{2\mu g} \sqrt{\dfrac{k}{m}} \right ]$$
c) Quãng đường đi được cho đến lúc dừng:
$$S= NS_1-2\dfrac{N(N-1)\mu m g}{k}$$
Trong đó $S_1$ là quãng đường vật đi được trong nửa chu kì ban đầu.
VD như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trên thì $$S_1=\dfrac{2\mu m gv_{\max}}{k}$$
 
Bài này lớp 10 đã làm được rồi:
Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:
$$\dfrac{kA_0^2}{2} =\mu m g s+\dfrac{k A_n^2}{2}$$
Ta được:
$$s=\dfrac{k\left(A_0^2-A_n^2\right)}{ 2 \mu mg}=\dfrac{A_0k^2}{2 \mu mg}-\dfrac{\mu mg}{2k}$$
Với $$A_0=\dfrac{\mu m g}{k}+v \sqrt{\dfrac{m}{k}}$$
Suy ra $$s=v\sqrt{\dfrac{m}{k}}+\dfrac{v^2}{2 \mu g}$$
___________________
Không ngờ tổng quát Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán lại đẹp như thế !!!
Bài này đáp án 24 sao tớ áp dụng công thức của cậu không ra
 
Bài này lớp 10 đã làm được rồi:
Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:
$$\dfrac{kA_0^2}{2} =\mu m g s+\dfrac{k A_n^2}{2}$$
Ta được:
$$s=\dfrac{k\left(A_0^2-A_n^2\right)}{ 2 \mu mg}=\dfrac{A_0k^2}{2 \mu mg}-\dfrac{\mu mg}{2k}$$
Với $$A_0=\dfrac{\mu m g}{k}+v \sqrt{\dfrac{m}{k}}$$
Suy ra $$s=v\sqrt{\dfrac{m}{k}}+\dfrac{v^2}{2 \mu g}$$
___________________
Không ngờ tổng quát Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán lại đẹp như thế !!!
An là gì hả b
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Trà My HVCS Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Quãng đường vật đi dc từ thời điểm $t_1 = \frac{1}{12}s$ đến $t_2 = 1,225s$ là? Bài tập Dao động cơ 5
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
L Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Quãng đường vật đi được trong 1,5T đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 4
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
H Quãng đường vật đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật di chuyển đến khi dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top