Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động cơ trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^! [prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Ví dụ:
Bài 1. (Đề thi thử lần 1, trường Chuyên Sư phạm Hà Nội)
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k=100 \left(N/m\right)$, và quả cầu nhỏ được đặt trên mặt bàn nằm ngang, nhẵn. Kéo vật nhỏ lệch khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn $4cm$, tại thời điểm $t=0$ buông nhẹ quả cầu để nó dao động điều hoà. Thời gian để vật đi được quãng đường $10cm$ kể từ thời gian đầu tiên là $\dfrac{\pi }{15}s$. Khối lượng của quả cầu bằng:
A. 250 g.
B. 400 g.
C. 200 g.
D. 100 g.
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Bài 22(CHuyên Lê Quý Đôn)
Một con lắc đơn dao động hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}$= 0,1 (rad) . Khi con lắc chuyển động theo chiều dương, thế năng dao động đang giảm và bằng $\dfrac{1}{3}$ động năng thì ly độ góc của con lắc là
A. α = 0,05(rad)
B. α = - 0,02(rad)
C. α = - 0,05(rad)
D. α = 0,02(rad)
Ta thấy con lắc chuyển động theo chiều dương,thế năng đang giảm và $W_{d}=3W_{t}$ nên:
$\alpha =-\dfrac{\alpha _{0}}{2}=-0,05rad$​
Chọn C
 
Bài 23 (Chuyên Lê Quý Đôn-QT): Một con lắc đơn có khối lượng $m=1(kg)$, chiều dài sợi dây $l=1(m)$, treo trên trần một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ $\alpha_o=4^o$. Khi vật đến vị trí có li độ góc $\alpha=+4^o$ thì xe bắt đầu chuyển động có gia tốc $a=1m/s^2$ theo chiều dương quy ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Lấy $g=10m/s^2$. Biên độ dao động vào động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động (xét trong hệ quy chiếu gắn với xe) là
A. $1,7^o; 14,49(mJ)$
B. $9,7^o; 2,44(mJ)$
C. $1,7^o; 2,44(mJ)$
D. $9,7^o; 14,49(mJ)$
 
Bài 23 (Chuyên Lê Quý Đôn-QT): Một con lắc đơn có khối lượng $m=1(kg)$, chiều dài sợi dây $l=1(m)$, treo trên trần một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ $\alpha_o=4^o$. Khi vật đến vị trí có li độ góc $\alpha=+4^o$ thì xe bắt đầu chuyển động có gia tốc $a=1m/s^2$ theo chiều dương quy ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Lấy $g=10m/s^2$. Biên độ dao động vào động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động (xét trong hệ quy chiếu gắn với xe) là
A. $1,7^o; 14,49(mJ)$
B. $9,7^o; 2,44(mJ)$
C. $1,7^o; 2,44(mJ)$
D. $9,7^o; 14,49(mJ)$
Trả lời:
Bạn xem ở đây nhé!
http://vatliphothong.vn/t/2264/
 
Bài 23 (Chuyên Lê Quý Đôn-QT): Một con lắc đơn có khối lượng $m=1(kg)$, chiều dài sợi dây $l=1(m)$, treo trên trần một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ $\alpha_o=4^o$.Khi vật đến vị trí có li độ góc $\alpha=+4^o$ thì xe bắt đầu chuyển động có gia tốc $a=1m/s^2$ theo chiều dương quy ước . Con lắc vẫn dao động điều hòa. Lấy $g=10m/s^2$. Biên độ dao động vào động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động (xét trong hệ quy chiếu gắn với xe) là
A. $1,7^o; 14,49(mJ)$
B. $9,7^o; 2,44(mJ)$
C. $1,7^o; 2,44(mJ)$
D. $9,7^o; 14,49(mJ)$
Lời giải:
Vị trí cân bằng mới lệch so với vị trí cân bằng cũ góc $\alpha$
Ta có: $\tan \alpha = \dfrac{1}{10}\Rightarrow \alpha = 5,7^o$
Khi vật đến vị trí có li độ góc $\alpha=+4^o$ thì xe bắt đầu chuyển động có gia tốc theo chiều dương quy ước $\Rightarrow $ a quán tính theo chiều âm quy ước
Biên độ mới $ \alpha '=4+ \alpha =9,7^o$
Mình nghĩ khối lượng là $0,1kg$ thì ra D
 
Bài 24. (Đề thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 4)
Một con lắc đơn dao động với chu kì $T_{0}$ trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng một nhiệt độ thì chu kì con lắc là $T$. Biết $T$ khác $T_{0}$ chỉ do lực đẩy $Acsimet$ của không khí. Gọi tỉ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là $\varepsilon$. Mối liên hệ giữa $T$ và $T_{0}$ là
A. $T=\dfrac{T_{0}}{\sqrt{1+\varepsilon}}$
B. $T=\dfrac{T}{\sqrt{1-\varepsilon}}$
C. $T=\dfrac{T}{\sqrt{1+\varepsilon}}$
D. $T=\dfrac{T_{0}}{\sqrt{1-\varepsilon}}$
 
Bài 24. (Đề thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 4)
Một con lắc đơn dao động với chu kì $T_{0}$ trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng một nhiệt độ thì chu kì con lắc là $T$. Biết $T$ khác $T_{0}$ chỉ do lực đẩy $Acsimet$ của không khí. Gọi tỉ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là $\varepsilon$. Mối liên hệ giữa $T$ và $T_{0}$ là
A. $T=\dfrac{T_{0}}{\sqrt{1+\varepsilon}}$
B. $T=\dfrac{T}{\sqrt{1-\varepsilon}}$
C. $T=\dfrac{T}{\sqrt{1+\varepsilon}}$
D. $T=\dfrac{T_{0}}{\sqrt{1-\varepsilon}}$
Bài làm:
Công thức:​

\[ T=T_0.(1+\dfrac{1}{2}.\epsilon)\]​

Với $\epsilon=\dfrac{D_0}{D}$, Trong đó $D_0,D$ lần lượt là khối lượng riêng chất khí và khối lượng riêng của chất làm con lắc.​
Mà $D_0 << D \Rightarrow \epsilon <<1$ nên theo công thức gần đúng:​
\[ \dfrac{1}{\sqrt{1-\epsilon}}=1+\dfrac{1}{2}.\epsilon \]​
Chọn D
 
Thử cách khác.
Ta gọi O' là vị trí cân bằng của vật khi dao động điều hòa trong chu kì đầu tiên. Khi đó $$OO'=\dfrac{\mu.m.g}{K}=0,01 m$$
$$\Rightarrow x_0 = 0,06 m$$
$$\Rightarrow A=\sqrt{x^2+\dfrac{v^2}{\omega^2}} = 0,1 m$$
$$\Rightarrow v=\omega.A=1 m/s =100 cm/s$$
Đáng lẽ là 90cm/s chứ ta
Viết hoa đầu câu nhé bạn!
 
Bài 25 (Vĩnh Phúc lần 2 ).
Một CLLX đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nhỏ khối lượng $50g$, tích điện $q=20\mu C$ và lò xo có độ cứng $k=10N/m$. Khi vật đang nằm cân bằng thì bị kích thích cho con lắc DĐĐH bằng cách tạo một điện trường đều $E = 10^5 V/m$ trong không gian bao quanh con lắc, véc tơ cường độ điện trường có hướng dọc theo trục lò xo, thời gian kích thích $0.01s$, bỏ qua độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian đó. Ngay sau khi con lắc dao động thì điện trường được loại bỏ tức thời. Biên độ dao động của con lắc
A. $10cm$
B. $2\sqrt{2}cm$
C. $2cm$
D. $1cm$
 
Bài 25 (Vĩnh Phúc lần 2 ).
Một CLLX đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nhỏ khối lượng $50g$, tích điện $q=20\mu C$ và lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$. Khi vật đang nằm cân bằng thì bị kích thích cho con lắc DĐĐH bằng cách tạo một điện trường đều $E = 10^5 \dfrac{V}{m}$ trong không gian bao quanh con lắc, véc tơ cường độ điện trường có hướng dọc theo trục lò xo, thời gian kích thích $0.01s$, bỏ qua độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian đó. Ngay sau khi con lắc dao động thì điện trường được loại bỏ tức thời. Biên độ dao động của con lắc
A. $10cm$
B. $2\sqrt{2}cm$
C. $2cm$
D. $1cm$
Bài này phải dùng đến xung lực, bỏ qua đi bạn ơi

Nếu làm thì dùng ct: $F_{đ}.\Delta t = mv$
Bài này nói :"bỏ qua độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian đó" nên mới dùng ct xung lực, còn nếu thời gian lâu là nó sẽ dđđh
Vấn đề đã tranh cãi 1 lần rồi :D
 
Bài 26, Phan Bội Châu, 2, 2013.
Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát $ \mu = 0,01$. Lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$, vật có khối lượng $m = 100g$, lấy $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng $4 cm$ rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. $0,425 s$
B. $0,525 s$
C. $0,225 s$
D. $0,625 s$
P/S: Mình tính khác đáp án của họ.
 
Bài 26, Phan Bội Châu, 2, 2013.
Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát $ \mu = 0,01$. Lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$, vật có khối lượng $m = 100g$, lấy $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng $4 cm$ rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. $0,425 s$
B. $0,525 s$
C. $0,225 s$
D. $0,625 s$
P/S: Mình tính khác đáp án của họ.
Bài Làm:
Quảng đường mà vật đi được đến khi dùng lại là:
$$S=\dfrac{\dfrac{1}{2}kA^{2}}{\mu mg}=8\left(m\right)$$
Vị trí cân bằng cách vị trí lò xo không biến dạng là:
$$x=\dfrac{\mu mg}{k}=10^{-4}\left(m\right)$$
Ta có:$ $\dfrac{0,04+0,04-nx}{2}n+nx=8\Leftrightarrow n=373$$
$$t=\dfrac{T}{4}n=18,65$$
Vận tốc trung bình đến khi vật dừng lại là:
$$v_{tb}=\dfrac{S}{t}=0,42895\approx 0,425$$
Chọn A
Mình cũng không chắc chắn
 
Bài 27.(Chuyên Vĩnh Phúc lần 4)
Hai vật $A, B$ dán liền nhau ($A$ ở trên, $B$ ở dưới) $m_{B}=2m_{A}=200g$. Treo vật A vào đầu dưới của một con lắc lò xo độ cứng $k=50N/m$. Nâng hai vật đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên $l_{0}=30cm$ rồi buông nhẹ. Lấy $g=10m/s^{2}$. Tại vị trí lực đàn hồi lò xo xó giá trị lớn nhất thì vật $B$ tách khỏi vật $A$. Chiều dài ngắn nhất của lò xo trong quá trình vật $A$ dao động là
A. $22(cm)$
B. $24(cm)$
C. $26(cm)$
D. $30(cm)$
 
Bài 27.(Chuyên Vĩnh Phúc lần 4)
Hai vật $A, B$ dán liền nhau ($A$ ở trên, $B$ ở dưới) $m_{B}=2m_{A}=200g$. Treo vật A vào đầu dưới của một con lắc lò xo độ cứng $k=50N/m$. Nâng hai vật đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên $l_{0}=30cm$ rồi buông nhẹ. Lấy $g=10m/s^{2}$. Tại vị trí lực đàn hồi lò xo xó giá trị lớn nhất thì vật $B$ tách khỏi vật $A$. Chiều dài ngắn nhất của lò xo trong quá trình vật $A$ dao động là
A. $22(cm)$
B. $24(cm)$
C. $26(cm)$
D. $30(cm)$
Lời giải:
  • Biên độ hệ vật lúc đầu $A=\Delta_1=6cm$
Khi lực đàn hồi lò xo có giá trị lớn nhất là vị trí thấp nhất. Hệ ở vị trí biên.
$\Delta_2=2cm\Rightarrow $ Vị trí cân bằng O' dịch lên trên một đoạn $OO'=4cm$
  • Biên độ vật A lúc này $A'=A+4=10cm$
Độ dài lò xo cực tiểu là: $l=30+2-10=22cm$
 

Attachments

Bài 28(THPT Lương Ngọc Quyến)
Cho con lắc là xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ hai, Đưa vật về vị trí là xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là y. Tỉ số $\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}$. Tỉ só gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả vật lần thứ nhất là?
A. $\dfrac{1}{5}$
B. $3$
C. $\dfrac{3}{2}$
D. $2$
 
Bài 28(THPT Lương Ngọc Quyến)
Cho con lắc là xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ hai, Đưa vật về vị trí là xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là y. Tỉ số $\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}$. Tỉ só gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả vật lần thứ nhất là?
A. $\dfrac{1}{5}$
B. $3$
C. $\dfrac{3}{2}$
D. $2$
Trả lời:
Bài đã được thảo luận tại:
http://vatliphothong.vn/t/2363/
 
Lời giải:
  • Biên độ hệ vật lúc đầu $A=\Delta_1=6cm$
Khi lực đàn hồi lò xo có giá trị lớn nhất là vị trí thấp nhất. Hệ ở vị trí biên.
$\Delta_2=2cm\Rightarrow $ Vị trí cân bằng O' dịch lên trên một đoạn $OO'=4cm$
  • Biên độ vật A lúc này $A'=A+4=10cm$
Độ dài lò xo cực tiểu là: $l=30+2-10=22cm$
Đáp án cuả đề là $26 cm$ bạn à
 
Bài 29, Tân Kì.
Một vật dao đông theo phương trình $x=20 \cos\left(\dfrac{5\pi t}{3} -\dfrac{\pi}{6}\right)$ . Kể từ lúc t=0 đến lúc vật đi qua vị trị $x=-10$ lần thứ 2013 theo chiều âm thì lực hồi phục sinh công âm trong thời gian
A. $2013,08 s$
B. $1207,88 s$
C. $1207,4 s$
D. $2415,8 s$
P/S: Bài của bạn đã được sửa lại.
HBD.
 
BÀi 29 : (THPT Tân Kỳ )
Một vật dao đông theo phương trình $x=20\cos(5\pi t/3 -\pi/6)$ . Kể từ lúc t=0 đến lúc vật đi qua vị trị $x=-10$ lần thứ 2013 theo chiều âm thì lực hồi phục sinh công âm trong thời gian
$A.2013,08$
$B.1207,88$
$C.1207,4$
$D.2415,8$
$T=1,2$
Lực phục hồi sinh công âm khi vật đi từ VTCB ra biên
Từ vị trí ban đầu đến $x=A$ vật đi trong khoảng thời gian: $t_1=\dfrac{T}{12}$
Từ vị trí $x=0(v<0)$ đến $x=\dfrac{-A}{2}$ vật đi trong khoảng thời gian: $t_2=\dfrac{T}{12}$ $\rightarrow$ vật qua vị trí $x=-10$ theo chiều âm 1 lần
Vật đi qua vị trí $x=-10$ theo chiều âm 2012 lần để lực phục hồi sinh công âm:
$t_3=2012\dfrac{T}{2}$
$\Rightarrow t=t_1+t_2+t_3=1207,4$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [ĐH 2013(CLLX)] Bài toán cực trị vận tốc trong va chạm. Bài tập Dao động cơ 2
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
Fờ Tu Thời điểm lần thứ 2013 lò xo dãn 3 cm Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là ? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Kể từ t=0, lần thứ 2013 vật có tốc độ 10\pi cm/s là: Bài tập Dao động cơ 2
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
Kate Spencer Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2013 Bài tập Dao động cơ 7
Del Enter Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là? Bài tập Dao động cơ 3
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Thời điểm 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 11
__Black_Cat____! Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 33
N Thời điểm động năng của vật và thế năng lò xo bằng nhau lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Thời điểm hai chất điểm cách nhau $5cm$ lần thứ $2013$ kể từ lúc $t=0s$ Bài tập Dao động cơ 1
zopping88 Mong mọi người giúp minh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập dao động cưỡng bức nâng cao Bài tập Dao động cơ 2
H Bài tập dao động cưỡng bức khó Bài tập Dao động cơ 0
koldback Bài tập Dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
huubinh17 4 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
Lê Quang Hưng Bài tập dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
T Thắc mắc về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán dao động của con lắc lò xo có lực ma sát Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
minhtangv Thắc mắc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4 Bài tập Dao động cơ 0
N Giải thích về âm trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập ống sáo Bài tập Dao động cơ 1
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
N Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 0
thoheo Bài làm đúng hay sai? Bài tập Dao động cơ 4
T Bài toán con lắc đơn dao động gắn với lò xo Bài tập Dao động cơ 5
Cador.Halley Chu kỳ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ trong đề thi thử lần 4 diễn đàn vật lí phổ thông Bài tập Dao động cơ 19
Tăng Hải Tuân Hiểu sâu hơn về một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 con lắc đơn trong đề Đại học 2012 Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Bài toán liên quan đến thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
luxubuhl Bài tập con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 3
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
U Bài toán con lắc lò xo với hai vật Bài tập Dao động cơ 1
T Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top