Công suất trung bình của đoạn mạch tiêu từ t1=1/300s đến...

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 Ω, một cuộn cảm có hệ số tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }$ và một tụ điện có điện dung $C =\dfrac{10^{-4}}{2\pi } \left(F\right)$ mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp $ u =200 \cos \left(100πt + \dfrac{\pi }{6}\right) \left(V\right)$. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ $t_1 = \dfrac{1}{300} s$ đến thời điểm $t_2 = \dfrac{1}{150} s$ là:
A. 345,68W
B. 264,56W
C. 236,34W
D. 386,64
không biết giải làm sao cả!
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 Ω, một cuộn cảm có hệ số tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi}$ và một tụ điện có điện dung $C =\dfrac{10^{-4}}{2\pi} (F)$ mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp $ u =200 \cos(100πt + \dfrac{\pi}{6}) (V)$. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ $t_1 = \dfrac{1}{300} s$ đến thời điểm $t_2 = \dfrac{1}{150} s$ là:
A. 345,68W
B. 264,56W
C. 236,34W
D. 386,64
không biết giải làm sao cả!
Bài này không thi đại học đâu bạn, phải dùng đến tích phân, vượt qua khả năng tư duy của học sinh phổ thông
 
Cái câu này trước copy ở đâu không nhớ. Hôm gì in ra làm nhưng khó quá. Chắc không thi đâu nhỉ. Sắp thi đại học sợ nhất gặp mấy cái câu mà chẳng rõ nguồn gốc, khó khủng khiếp kiểu này.
 
Ừm. Nhưng cũng khó nói lắm. Năm ngoái làm một câu tìm vị trí chỗ bị chập điện đó thôi. Cũng còn tùy hứng người ra đề. Hứng lên cho câu chốt thì học sinh TỊT
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 Ω, một cuộn cảm có hệ số tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }$ và một tụ điện có điện dung $C =\dfrac{10^{-4}}{2\pi } \left(F\right)$ mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp $ u =200 \cos \left(100πt + \dfrac{\pi }{6}\right) \left(V\right)$. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ $t_1 = \dfrac{1}{300} s$ đến thời điểm $t_2 = \dfrac{1}{150} s$ là:
A. 345,68W
B. 264,56W
C. 236,34W
D. 386,64
không biết giải làm sao cả!
Lời giải
$$\boxed{P_{tb}=\dfrac{\int_{t_1}^{t_2} i^2R dt}{t_2-t_1}}.$$
$$\Rightarrow P_{tb} \approx 171,6197\left(W\right)$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ điện trung bình của đoạn mạch là. Bài tập Điện xoay chiều 1
A Công suất trung bình của đèn là Bài tập Điện xoay chiều 0
hao.baobinh10 Tức thời Tính công suất trung bình của đèn Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất của mạch điện là. Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Hệ số công suất của đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 2
caybutbixanh Công suất lớn nhất này có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top