Biên độ con lắc đơn lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ xấp xỉ

Bài toán:Một con lắc đơn có chiều dài 0,3m được treo vào trần một toa xe lửa.Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa gặp chỗ nối các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa 2 mối nối ray là 12,5m và gia tốc trọng trường là $9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Biên độ con lắc đơn lớn nhất khi
A.$11,4k \ \left(\text{m}/\text{}\right)h$
B.$60k \ \left(\text{m}/\text{}\right)h$
C.$41k \ \left(\text{m}/\text{}\right)h$
D.$12,5k \ \left(\text{m}/\text{}\right)h$
 
Bài toán:Một con lắc đơn có chiều dài 0,3m được treo vào trần một toa xe lửa.Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa gặp chỗ nối các đoạn ray.Biết khoảng cách giữa 2 mối nối ray là 12,5m và gia tốc trọng trường là $9,8m/s^{2}$.Biên độ con lắc đơn lớn nhất khi
A.$11,4km/h$
B.$60km/h$
C.$41km/h$
D.$12,5km/h$
Bài làm
Biên độ lớn nhất khi cộng hưởng.
\[ v=\dfrac{l}{T}=\dfrac{s}{2\pi.\sqrt{\dfrac{l}{g}}}=11,37 m/s \]
Chọn A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 3
apple13197 Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
A Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đó biên độ mới của con lắc lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Đình Huynh Biên độ dao động của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của con lắc mà C đo được là Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động của con lắc trong trường hợp này Bài tập Dao động cơ 3
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Quyết Tâm Học Con lắc sẽ dao động với biên độ ? Bài tập Dao động cơ 5
Nô BiTa Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
L Biên độ mới của con lắc lò xo!!! Bài tập Dao động cơ 15
K Biên độ dao động mới của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khoảng thời gian nhỏ $\Delta t=0,01s$ thì con lắc dao động với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Biên độ của con lắc sẽ thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Duy Khôi Xác định thời gian để biên độ con lắc giảm một nửa Bài tập Dao động cơ 0
S Chu kì dđ với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tư do trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 1
Longdragon Tìm biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
huynhcashin Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tự do trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Con lắc tiếp tục dao động điều hòa với biên độ? Bài tập Dao động cơ 11
H Biên độ dao động A của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Biên độ dao động của con lắc sẽ là Bài tập Dao động cơ 1
Change Chu kì và biên độ của con lắc đó thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 2
thien than cua gio Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
Mai NTM Sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc đơn chỉ còn một góc $\alpha $ Bài tập Dao động cơ 2
T Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ ? Bài tập Dao động cơ 0
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
hoangmac Biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
N Biên độ dài của con lắc bằng? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Năng lượng cần cung cấp để con lắc dao động với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm biên độ của con lắc lúc sau Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top