Điểm B cách S 2,1 m đang chuyển động như thế nào

Bài toán
Một sóng đang truyền trên mặt nước từ một nguồn phát S. Bước sóng là $\lambda = 1m$. Tại một thời điểm nào đó, điểm A cách S 1,2 m đang đi xuống, hỏi điểm B cách S 2,1 m đang chuyển động như thế nào (biết S,A,B không thẳng hàng)
A. Đi xuống
B. Đi lên
C. Đứng yên
D. Phải nêu rõ vị trí tương đối của A,S,B mới xác định đươ
 
Bài toán
Một sóng đang truyền trên mặt nước từ một nguồn phát S. Bước sóng là $\lambda = 1m$. Tại một thời điểm nào đó, điểm A cách S 1,2 m đang đi xuống, hỏi điểm B cách S 2,1 m đang chuyển động như thế nào (biết S,A,B không thẳng hàng)
A. Đi xuống
B. Đi lên
C. Đứng yên
D. Phải nêu rõ vị trí tương đối của A,S,B mới xác định đươ
Trả lời:
Ảnh chụp màn hình_2013-05-08_212118.png

Có thể vẽ hình mình họa như trên
$SA=\lambda+\dfrac{\lambda}{5}$
$SB=2\lambda+\dfrac{\lambda}{10}$
Nhìn vào hình dễ thấy $B$ vẫn đi xuống $\rightarrow A$
 
Bài toán
Một sóng đang truyền trên mặt nước từ một nguồn phát S. Bước sóng là $\lambda = 1m$. Tại một thời điểm nào đó, điểm A cách S 1,2 m đang đi xuống, hỏi điểm B cách S 2,1 m đang chuyển động như thế nào (biết S,A,B không thẳng hàng)
A. Đi xuống
B. Đi lên
C. Đứng yên
D. Phải nêu rõ vị trí tương đối của A,S,B mới xác định đươ
Mình nghĩ là D chứ nhỉ
2 dao động lệch pha nhau 36 độ thì có lúc cái A đang giảm và B đang tăng đấy
Chẳng hạn khi pha của A là 20 độ đang giảm thì pha của B là - 18 độ và đang tăng đấy
 
Mình nghĩ D. > Nếu B nằm dưới trục hoành và A nằm trên thì sao. ???
Làm quái gì có chuyện đấy $SA=\lambda +\dfrac{\lambda}{5}$ và $SB=2\lambda+\dfrac{\lambda}{10}$
$SA > SB$ suy ra $A$ gần nguồn. dựa vào vòng tròn lượng giác như trên coi Biên dương là nguồn. thì A ko thể dưới trục hoành được bởi vì A đang đi xuống
 
Làm quái gì có chuyện đấy $SA=\lambda +\dfrac{\lambda}{5}$ và $SB=2\lambda+\dfrac{\lambda}{10}$
$SA > SB$ suy ra $A$ gần nguồn. dựa vào vòng tròn lượng giác như trên coi Biên dương là nguồn. thì A ko thể dưới trục hoành được bởi vì A đang đi xuống
Mình có nói A nằm dưới đâu
 
Mình cũng nghĩ là D vì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đâu cho pha của S mà bạn cho pha của S bằng 0
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
C Điểm dao động với biên độ cực đại cách M một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 6
T Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất; cách A là: Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
21653781 Điểm gần nhất cách nguồn A là? Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Điểm M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
GS.Xoăn Điểm M trên đường tròn cách A xa nhất dao động với biên độ? Bài tập Sóng cơ 5
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Mai Bò Tốc độ dao động cực đại ở những điểm có cùng biên độ, ở gần nhau nhất và cách đều nhau Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top