Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu

Bài toán
Cho một con lắc đơn $m=100g$, tích điện $0,5mC$, dao động tại nơi có gia tốc $g=10m/s^{2}$. Đặt con lắc trong điện trường đều véc tơ điện trường nằm ngang, độ lớn $\dfrac{200}{\sqrt{3}}$(V/m). Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ. Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu
A. $2,19N$
B. $1,5N$
C. $2N$
D. $1,46N$
 
Bài toán
Cho một con lắc đơn $m=100g$, tích điện $0,5mC$, dao động tại nơi có gia tốc $g=10m/s^{2}$. Đặt con lắc trong điện trường đều véc tơ điện trường nằm ngang, độ lớn $\dfrac{200}{\sqrt{3}}$(V/m). Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ. Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu
A. $2,19N$
B. $1,5N$
C. $2N$
D. $1,46N$
Câu 18 (Chuyên Hà Nội-Arms): Cho một con lắc đơn có vật năng $100(g)$, tích điện $0,5(mC)$, dao động tại nơi có gia tốc $g=10(m/s^2)$. Đặt con lắc trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường nằm ngang, độ lớn $\dfrac{2000}{\sqrt{3}}$(V/m)$. Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ.Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật năng cực tiểu
A. $2,19(N)$
B. $1,5(N)$
C. $2(N)$
D. $1,46(N)$
Bài làm
Sai thì tự sửa vậy.
Vật có gia tốc hiệu dụng: $g_{hd} = \sqrt{g^2 + ( \dfrac{qE}{m} )^2} = \dfrac{20}{\sqrt{3}} (m/s)$
Ta có: $\alpha _0 = 30^0$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập đã post trên diễn đàn thi $a_{min} \Leftrightarrow \cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$
Tới đây thay số vào thôi:
\[ T=m.g_{hd}(3\cos\alpha - 2\cos\alpha _0)=2 N \]
Chọn C

Thêm chút dẫn chứng cho sinh động:
http://vatliphothong.vn/t/2310/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
Sai thì tự sửa vậy.
Vật có gia tốc hiệu dụng: $g_{hd} = \sqrt{g^2 + ( \dfrac{qE}{m} )^2} = \dfrac{20}{\sqrt{3}} (m/s)$
Ta có: $\alpha _0 = 30^0$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập đã post trên diễn đàn thi $a_{min} \Leftrightarrow \cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$
Tới đây thay số vào thôi:
\[ T=m.g_{hd}(3\cos\alpha - 2\cos\alpha _0)=2 N \]
Chọn C

Thêm chút dẫn chứng cho sinh động:
http://vatliphothong.vn/t/2310/
Mình cũng làm ra như thế nhưng cái chỗ $\cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$ thì >1 thì làm rỳ có giá trị $\alpha$ nào thỏa mãn hả bạn ??
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình cũng làm ra như thế nhưng cái chỗ $\cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$ thì >1 thì làm rỳ có giá trị $\alpha$ nào thỏa mãn hả bạn ??
Trả lời:
Điều này không hẳn đúng đâu:
$\cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$ thì >1
Chẳng hạn lấy $$\alpha_o=60^o; \cos\alpha =\dfrac{2}{3},$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trả lời:
Điều này không hẳn đúng đâu:
$\cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$ thì >1
Chẳng hạn lấy $$\alpha_o=60^o; \cos\alpha =\dfrac{2}{3},$$
Nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này $$\alpha_o=30^o; \cos\alpha =\dfrac{2\sqrt{3}}{3},$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình cũng làm ra như thế nhưng cái chỗ $\cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$ thì >1 thì làm rỳ có giá trị $\alpha$ nào thỏa mãn hả bạn ??
Tớ không để ý. Nếu vậy buộc khảo sát hàm thôi, hay đánh giá min của nó ấy:
Như bạn nói chỉ đúng với trường hợp này thôi nhé !
Ta có:
$a=\sqrt{3\cos^{2}\alpha -8\cos\alpha .\cos\alpha _{0}+4\cos^{2}\alpha _{0}+1}$
Gia tốc nhỏ nhất khi:
$\cos\alpha =\dfrac{4\cos\alpha _{0}}{3}$
Còn tại vị trí lực căng dây bằng trọng lực:
$\cos\alpha =\dfrac{2\cos\alpha _{0}+1}{3}$
Bản chất khác nhau nhé !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tớ nghĩ đây là hàm nghịch biến nên min khi\cos \alpha = 1
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài này đáp án là 2 N nhưng mình nghĩ là 1,46. Trên miền cần khảo sát thì hàm nghịch biến suy ra cực tiểu tại $\cosα=1$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
T Tìm lực căng căng sợi dây khi vật ở vị trí cao nhất Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu Bài tập Dao động cơ 6
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tìm chu kì dao động $T$ và lực đàn hồi tại $t=\frac{\pi}{20}(s)$? Bài tập Dao động cơ 3
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
Love_is_so_vague Tìm công của lực đàn hồi của lò xo. Bài tập Dao động cơ 11
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top