[Hot] Ảnh buổi Offline tại Thái Bình - 30-04-2013 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

Ôi, GATO quá, cố lên nào để hè này ra Hà Nội chúng ta có thể làm buổi off thật lớn để chúc mừng sn 1 năm của diễn đàn, để chúc chúc mừng cho thành công của lứa mem đầu tiên của diễn đàn >:D<
 
Ôi, GATO quá, cố lên nào để hè này ra Hà Nội chúng ta có thể làm buổi off thật lớn để chúc mừng sn 1 năm của diễn đàn, để chúc chúc mừng cho thành công của lứa mem đầu tiên của diễn đàn >:D<
Lứa mem đầu tiên là những ai thế a :D
 

Quảng cáo

Top