Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí $x_1=-4$cm.

Bài toán
1. Một vật có khối lượng m=100g chuyển động với phương trình $x=(4+A\cos\omega t)$ biết rằng cứ sau một khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{\pi}{30}$s thì vật lại cách VTCB là $4\sqrt{2}$cm . Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí $x_1=-4$cm.
2. Hai vật dao động điều hòa coi như trên trục Ox cùng tần số và cùng VTCB có các biên độ lần lượt là 4cm và 2cm biết độ lệch pha hai dao động trên là $60^o$. Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật??
P/S:
Bạn này lỗi nghiêm trọng nhất là không viết hoa những từ cần thiết trong tiếng Việt.
Đặt thẻ đô la bao lấy công thức thì mới hiện công thức.
Lần sau mà tái phạm là ban nick đó bạn à!
SMOD HBD.
 
Bài toán

1.Một vật có khối lượng m=100g chuyển động với phương trình $x=(4+A\cos\omega t)$ biết rằng cứ sau một khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{\pi}{30}$s thì vật lại cách VTCB là $4\sqrt{2}$cm . Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí $x_1=-4$cm.
2. Hai vật dao động điều hòa coi như trên trục Ox cùng tần số và cùng VTCB có các biên độ lần lượt là 4cm và 2cm biết độ lệch pha hai dao động trên là $60^o$. Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật??
P/S:
Bạn này lỗi nghiêm trọng nhất là không viết hoa những từ cần thiết trong tiếng Việt.
Đặt thẻ đô la bao lấy công thức thì mới hiện công thức.
Lần sau mà tái phạm là ban nick đó bạn à!
SMOD HBD.
Bài làm:
Bài 1:
Biến đổi:
$$x-4=A\cos\omega t.$$
Vật dao động điều hòa quanh vị trí có tọa độ $x=4$.
Ta có vị trí cần xác định tốc độ là:
$$x=\dfrac{A}{\sqrt{2}}.$$
Khi đó ta có $$A=8 vm.$$
Thời gian cần tìm là $$\dfrac{T}{4}.$$
Theo đó ta có:
$$\omega =15.$$
Tại $$x=-4.$$
Thì:
$$X=-8.$$
Vật ở biên âm.
$$v=0.$$
Lực tác dụng:
$$F=m.\omega^2.A=1,8.$$(N).
Bài 2:
Ý tưởng như tổng hợp dao động.
Ta có:
Khoảng cách lớn nhất thỏa mãn:
$$d=\sqrt{4^2+2^2-2.4.2.\cos\left(\dfrac{\pi}{3} \right)}=\sqrt{12}.$$
 
Bài làm:
Bài 1:
Biến đổi:
$$x-4=A\cos\omega t.$$
Vật dao động điều hòa quanh vị trí có tọa độ $x=4$.
Ta có vị trí cần xác định tốc độ là:
$$x=\dfrac{A}{\sqrt{2}}.$$
Khi đó ta có $$A=8 vm.$$
Thời gian cần tìm là $$\dfrac{T}{4}.$$
Theo đó ta có:
$$\omega =15.$$
Tại $$x=-4.$$
Thì:
$$X=-8.$$
Vật ở biên âm.
$$v=0.$$
Lực tác dụng:
$$F=m.\omega^2.A=1,8.$$(N).
Bài 2:
Ý tưởng như tổng hợp dao động.
Ta có:
Khoảng cách lớn nhất thỏa mãn:
$$d=\sqrt{4^2+2^2-2.4.2.\cos\left(\dfrac{\pi}{3} \right)}=\sqrt{12}.$$
Bài 2 :
$$d=\sqrt{4^2+2^2+2.4.2.\cos\left(\dfrac{\pi}{3} \right)}=2\sqrt{7}.$$ chứ??
:-/ $$x=x_1+x_2=4\cos(\omega t)+2\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{3})>5$$
 
Bài 2 :
$$d=\sqrt{4^2+2^2+2.4.2.\cos\left(\dfrac{\pi}{3} \right)}=2\sqrt{7}.$$ chứ??:-/
$$x=x_1+x_2=4\cos\omega t+2\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{3})>5$$
Trả lời:
Bạn hiểu sai tổng hợp dao động rồi:
Khoảng cách giữa hai vật chính là độ lớn của hiệu hai phương trình li độ.
 
có chứ, 2 vật đối xứng nhau qua VTCB vẫn lệch pha $60^o$ được !!! Ak, lúc nãy mình ghi nhầm, ở li độ âm và dương chứ không phải biên :D
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu, nếu không muốn bị ban nick.
Trả lời:
Nếu lúc đó hai vật đối xứng nhau qua vị trí cân bằng thì không chắc là $60^o$ đâu!
 
Có chứ, 2 vật đối xứng nhau qua VTCB vẫn lệch pha $60^o$ được !!! Ak, lúc nãy mình ghi nhầm, ở li độ âm và dương chứ không phải biên :D
Dù sao thì tưởng tượng cũng không thể chính xác được bằng dùng số liệu , công thức để chứng minh phải không bạn.
Khoảng cách của 2 vật thì dù ở li độ âm hay dương thì luôn theo công thức
$\Delta x =|x_1-x_2|$ , như vậy rõ ràng ta chỉ cần tìm $x_1-x_2$ theo phương pháp tổng hợp dao động, và khoảng cách lớn nhất chính là biên độ của dao động tổng hợp rồi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
huynhcashin Xác định tốc độ của vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x1=4(cm) Bài tập Dao động cơ 3
Z0ombie Xác định chiều và độ lớn của gia tốc Bài tập Dao động cơ 4
ShiroPin Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí $x_1 = -4cm$ Bài tập Dao động cơ 1
H Xác định tốc độ cực đại sau khi lực F ngừng tác dụng Bài tập Dao động cơ 6
P Xác định vận tốc của vật tại vị trí cách vị trí lò xo không biến dạng 5cm lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định tốc độ cực đại của M sau khi lò xo bị nén cực đại Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là $2m/s^2$ và vật đang tiến về VTCB? Bài tập Dao động cơ 12
phenol phenic Tại vị trí lực căng dây treo 4N xác định gia tốc của vật? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong [CĐ 2012] Xác định vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 11
D Xác định thời điểm vật có gia tốc bằng . Bài tập Dao động cơ 2
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Xác định $\alpha$ Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top