Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là

Bài toán
Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, cùng có một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cả hai vật cùng được xét một trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó với các phương trình li độ lần lượt là $x_{1}=3\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{3})$cm và $x_{2}=3\sqrt{3}\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{6})$cm. Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là
A. 0,6s
B. 0,3s
C. 0,5s
D. 0,4s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, cùng có một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cả hai vật cùng được xét một trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó với các phương trình li độ lần lượt là $x_{1}=3\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{3})$cm và $x_{2}=3\sqrt{3}\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{6})$cm. Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là
A. 0,6s
B. 0,3s
C. 0,5s
D. 0,4s
Bài làm:
Khoảng cách giữa hai vật là:
$$\Delta =|x_1-x_2|.$$
Theo tổng hợp dao động:
$$\Delta =3\cos\omega t.$$
$\Delta$ nhỏ nhất là 0.
Chọn $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
Q Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $x=-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm ban đầu đến khi trạm đất gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 0
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 4
N Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là Bài tập Dao động cơ 2
dhdhn Tốc độ trung bình trên quãng đường từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 2
A Thời điểm đầu tiên vật qua li độ x= 5 cm theo chiều âm là Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
mpmikisg Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
tam01235 Ở thời điểm lò xo có độ dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa m1 và m2 là Bài tập Dao động cơ 17
Enzan Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Khoảng cách 2 vật tại thời điểm lò xo dãn cực đại lần đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Thời điểm ban đầu để cả 4 sợi dây treo trở thành 4 cạnh của 1 hình hộp chữ nhật là? Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hai chất điểm cách nhau 5cm vào thời điểm đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 8
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
H Thời điểm đầu tiên ( sau t=0) hai vật có khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 5
inconsolable Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
P Sau bao lâu hai vật gặp nhau lần đầu tiên sau thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
Nguyn.trim Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là ? Bài tập Dao động cơ 2
D Tính từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t_{2}$ chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 5
Phan Đức Hiếu Thời điểm đầu tiên lò xo không bị biến dạng là Bài tập Dao động cơ 4
Đ Xác định thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm đầu tiên lò xo nén $34cm$ là Bài tập Dao động cơ 4
Đá Tảng Trong nửa chu kì đầu tiên gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau trong thời điểm nào sau đây: Bài tập Dao động cơ 2
To_Be_The_Best Thời điểm đầu tiên lò xo không biến dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm: Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
N Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hoà với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
D Lần va chạm tiếp theo cách thời điểm va chạm lần đầu là? Bài tập Dao động cơ 7
HuyGooner Thời điểm lần đầu tiên lò xo nén 34 cm Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật $m_1$ đổi chiều gia tốc lần thứ hai tính từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
KSTN_BK_95 Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là $2m/s^2$ và vật đang tiến về VTCB? Bài tập Dao động cơ 12
T Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . Bài tập Dao động cơ 5
C Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu ( $t_{0}=0$) đến thời điểm $t = 0,025s$? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top