Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động cơ trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^! [prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Ví dụ:
Bài 1. (Đề thi thử lần 1, trường Chuyên Sư phạm Hà Nội)
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k=100 \left(N/m\right)$, và quả cầu nhỏ được đặt trên mặt bàn nằm ngang, nhẵn. Kéo vật nhỏ lệch khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn $4cm$, tại thời điểm $t=0$ buông nhẹ quả cầu để nó dao động điều hoà. Thời gian để vật đi được quãng đường $10cm$ kể từ thời gian đầu tiên là $\dfrac{\pi }{15}s$. Khối lượng của quả cầu bằng:
A. 250 g.
B. 400 g.
C. 200 g.
D. 100 g.
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Câu 15 (Chuyên Vĩnh Phúc): Cho hai nguồn sóng âm kết hợp $A,B$ đặt cách nhau $2\left(m\right)$ dao động cùng pha. Di chuyển trên đoạn $AB$, người ta thấy có $5$ vị trí âm có độ to cực đại. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là $350 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tần số $f$ của nguồn âm có giá trị thỏa mãn
A. $175 \le f < 262,5$
B. $350 \le f < 525$
C. $350 < f < 525$
D. $175 < f < 262,5$
 
Bài 16 . (Huỳnh Thúc Kháng)
Tại một điểm đồng thời nghe được hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm 42 dB và âm phản xạ có mức cường độ âm 38 dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là:
A. 40,2 dB
B. 80 dB
C. 4 dB
D. 43,46 dB
 
Bài 16 . (Huỳnh Thúc Kháng)
Tại một điểm đồng thời nghe được hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm 42 dB và âm phản xạ có mức cường độ âm 38 dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là:
A. 40,2 dB
B. 80 dB
C. 4 dB
D. 43,46 dB
$log\dfrac{I_1}{I_0} = 4,2B$
$log\dfrac{I_2}{I_0} = 3,8B$
$\rightarrow log\dfrac{I_1 + I_2}{I_0} = log\left(10^{4,2} + 10^{3,8}\right) = 4,346B$

Chọn D
 
Câu 15 (Chuyên Vĩnh Phúc): Cho hai nguồn sóng âm kết hợp $A,B$ đặt cách nhau $2\left(m\right)$ dao động cùng pha. Di chuyển trên đoạn $AB$, người ta thấy có $5$ vị trí âm có độ to cực đại. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là $350 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tần số $f$ của nguồn âm có giá trị thỏa mãn
A. $175 \le f < 262,5$
B. $350 \le f < 525$
C. $350 < f < 525$
D. $175 < f < 262,5$
Có 5 vị trí âm cực đại nên có 5 bụng sóng.
Trên sợi dây có 5 bụng thì tối thiểu 2 đầu A, B là 2 bụng nên:
$4\dfrac{\lambda }{2}\geq AB$
Tối đa 2 đầu A, B không là bụng , không là nút, khi đó:

$AB< 4.\dfrac{\lambda }{2}+2.\dfrac{\lambda }{2}

\Rightarrow 4.\dfrac{\lambda }{2}\leq AB< 6.\dfrac{\lambda }{2}
\Rightarrow 350\leq f< 525 \left(Hz\right)$
Chọn B
 
Có 5 vị trí âm cực đại nên có 5 bụng sóng.
Trên sợi dây có 5 bụng thì tối thiểu 2 đầu A,B là 2 bụng nên:
$4\dfrac{\lambda }{2}\geq AB$
Tối đa 2 đầu A,B không là bụng ,không là nút,khi đó:

$AB< 4.\dfrac{\lambda }{2}+2.\dfrac{\lambda }{2}

\Rightarrow 4.\dfrac{\lambda }{2}\leq AB< 6.\dfrac{\lambda }{2}
\Rightarrow 350\leq f< 525 (Hz)$
Chọn B
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là C
 
Bài 17 Người thầy 3,2013.
Một dồng hồ quả lắc hoạt động nhờ duy trì dao động một con lắc đơn có chiều dài dây treo không thay đổi, chạy đúng giờ ở Trái Đất. Người ta đưa đồng hồ lên Sao Hỏa mà không điều chỉnh lại. Biết khối lượng Sao Hỏa bằng 0,107 khối lượng Trái Đất, bán kính Sao Hỏa bằng 0,533 lần bán kính Trái Đất. Sau một ngày đêm trên Trái Đất, đồng hồ đó trên Sao Hỏa chỉ thời gian là?
A. 9,04 h
B. 39,1 h
C. 63,7 h
D. 14,7 h
 
Bài 17 Người thầy 3,2013.
Một dồng hồ quả lắc hoạt động nhờ duy trì dao động một con lắc đơn có chiều dài dây treo không thay đổi, chạy đúng giờ ở Trái Đất. Người ta đưa đồng hồ lên Sao Hỏa mà không điều chỉnh lại. Biết khối lượng Sao Hỏa bằng 0,107 khối lượng Trái Đất, bán kính Sao Hỏa bằng 0,533 lần bán kính Trái Đất. Sau một ngày đêm trên Trái Đất, đồng hồ đó trên Sao Hỏa chỉ thời gian là?
A. 9,04 h
B. 39,1 h
C. 63,7 h
D. 14,7 h
Ta có:

$T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}};g=\dfrac{GM}{R^{2}}

\Rightarrow \dfrac{g_{D}}{g_{SH}}=\dfrac{M_{D}}{M_{SH}}.\left(\dfrac{R_{SH}}{R_{D}}\right)^{2}=2,655
\Rightarrow \dfrac{T_{SH}}{T_{D}}=\sqrt{\dfrac{g_{D}}{g_{SH}}}=1,63$
Như vậy trên Sao Hỏa đồng hồ chạy chậm hơn trên Trái Đất.
Sau 1 ngày đêm , đồng hồ trên Sao Hỏa chỉ
$\dfrac{24}{1,63}=14,7h$
Chọn D
 
Câu 18 (Chuyên Hà Nội-Arms): Cho một con lắc đơn có vật năng $100\left(g\right)$, tích điện $0,5\left(mC\right)$, dao động tại nơi có gia tốc $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Đặt con lắc trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường nằm ngang, độ lớn $\dfrac{2000}{\sqrt{3}}$(V/m)$. Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ.Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật năng cực tiểu
A. $2,19(N)$
B. $1,5(N)$
C. $2(N)$
D. $1,46(N)$
 
Câu 18 (Chuyên Hà Nội-Arms): Cho một con lắc đơn có vật năng $100\left(g\right)$, tích điện $0,5\left(mC\right)$, dao động tại nơi có gia tốc $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Đặt con lắc trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường nằm ngang, độ lớn $\dfrac{2000}{\sqrt{3}}$(V/m)$. Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ.Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật năng cực tiểu
A. $2,19(N)$
B. $1,5(N)$
C. $2(N)$
D. $1,46(N)$
Bài làm
Sai thì tự sửa vậy.
Vật có gia tốc hiệu dụng: $g_{hd} = \sqrt{g^2 + ( \dfrac{qE}{m} )^2} = \dfrac{20}{\sqrt{3}} (m/s)$
Ta có: $\alpha _0 = 30^0$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập đã post trên diễn đàn thi $a_{min} \Leftrightarrow \cos\alpha = \dfrac{4\cos\alpha _0}{3}$
Tới đây thay số vào thôi:
\[ T=m. G_{hd}\left(3\cos \alpha - 2\cos \alpha _0\right)=2 N \]
Chọn C

Thêm chút dẫn chứng cho sinh động:
http://vatliphothong.vn/t/2310/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 19. THPT Yên Mô B
Ba con lắc lò xo 1,2,3 dao động điều hòa quanh vị trí cấn bằng trên ba trục nằm ngang song song với nhau nằm trong cùng một mặt phẳng và con lắc lò xo thứ 2 cách đều hai lò xo còn lại, vị trí cân bằng của vật có cùng tọa độ, trục tọa độ cùng chiều dương. Biết $k_{1}=2k_{2}=k_{3}/2=100$ N/m, khối lượng các vật nặng mắc vào lò xo có khối lượng lần lượt $m_{1}=2m_{2}=m_{3}/2=100g$. Ở thời điểm ban đầu truyền cho vật $m_{1}$ vận tốc $v=30\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ theo chiều dương, còn đưa vật $m_{2}$ lệch khỏi vị trí cân bằng một đọan nhỏ có tọa độ 1,5cm thả nhẹ, và kích thích con lắc thứ 3 dao động. Trong quá trình dao động cả ba vật nặng nằm trên một đường thẳng. Vận tốc ban đầu của vật nặng thứ 3 là
A. $30\pi \sqrt{2} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $-30\pi \sqrt{2} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $-30\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $30\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Bài 19. THPT Yên Mô B
Ba con lắc lò xo 1,2,3 dao động điều hòa quanh vị trí cấn bằng trên ba trục nằm ngang song song với nhau nằm trong cùng một mặt phẳng và con lắc lò xo thứ 2 cách đều hai lò xo còn lại, vị trí cân bằng của vật có cùng tọa độ, trục tọa độ cùng chiều dương. Biết $k_{1}=2k_{2}=k_{3}/2=100$ N/m, khối lượng các vật nặng mắc vào lò xo có khối lượng lần lượt $m_{1}=2m_{2}=m_{3}/2=100g$. Ở thời điểm ban đầu truyền cho vật $m_{1}$ vận tốc $v=30\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ theo chiều dương, còn đưa vật $m_{2}$ lệch khỏi vị trí cân bằng một đọan nhỏ có tọa độ 1,5cm thả nhẹ, và kích thích con lắc thứ 3 dao động. Trong quá trình dao động cả ba vật nặng nằm trên một đường thẳng. Vận tốc ban đầu của vật nặng thứ 3 là
A. $30\pi \sqrt{2} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $-30\pi \sqrt{2} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $-30\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $30\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Trả lời:
Bài đã được thảo luận ở đây!
http://vatliphothong.vn/posts/273/
 
Bài 20, chuyên Lương Văn Tụy 2,2012.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện có cùng khối lượng m, điện tích q. Khi dao động điều hòa không có điện trường thì chúng có cùng chu kì. Khi đặt cả hai con lắc trong cùng điện trường đều có vec-tơ cảm ứng từ nằm ngang thì độ giãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, con lắc đơn dao động với chu kì $\dfrac{5}{6} s$. Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường bằng?
A. 1,2 s
B. 1,44 s
C. $\dfrac{5}{6} s$
D. 1 s
 
Bài 20, chuyên Lương Văn Tụy 2,2012.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện có cùng khối lượng m, điện tích q. Khi dao động điều hòa không có điện trường thì chúng có cùng chu kì. Khi đặt cả hai con lắc trong cùng điện trường đều có vec-tơ cảm ứng từ nằm ngang thì độ giãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, con lắc đơn dao động với chu kì $\dfrac{5}{6} s$. Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường bằng?
A. 1,2 s
B. 1,44 s
C. $\dfrac{5}{6} s$
D. 1 s
Bài làm:
Xét con lắc đơn:
\[ \dfrac{T}{T'}=\sqrt{\dfrac{g'}{g}}\]
Xét con lắc lò xo:
\[ \dfrac{\Delta l}{\Delta ' l}=\dfrac{g}{g'}\]
\[ \Rightarrow g'=1,44g\]
\[ \Rightarrow T=\dfrac{5}{6}. \Sqrt{1,44}=1 s\]
Chọn D
 
Bài 21(Thi thử lần 4 Thầy Dân)
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l=1m gắn với 1 vật nặng khối lượng m,một đầu gắn vào trần xe ô tô.Ô tô đang đi lên dốc chậm dần đều với gia tốc có độ lớn $ 5m/s^{2}$ Biết dốc nghiêng$ 30^{\circ}$ so với phương ngang.Lấy $g=10m/s^{2};\pi ^{2}=10$.Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. $2,421s$
B. $2,101s$
C. $2,135s$
D. $2,400s$
 
Bài 21(Thi thử lần 4 Thầy Dân)
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l=1m gắn với 1 vật nặng khối lượng m,một đầu gắn vào trần xe ô tô.Ô tô đang đi lên dốc chậm dần đều với gia tốc có độ lớn $ 5m/s^{2}$ Biết dốc nghiêng$ 30^{\circ}$ so với phương ngang.Lấy $g=10m/s^{2};\pi ^{2}=10$.Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. $2,421s$
B. $2,101s$
C. $2,135s$
D. $2,400s$
Bài làm:
Ta có:
\[ g'=\sqrt{g^2+a^2-2.a.g.\sin{\alpha}}=5\sqrt{3}\]
Suy ra:
\[ T=2\pi.\sqrt{\dfrac{l}{g'}}=2,135 s \]
Chọn C
 
Bài 21(CHuyên Lê Quý Đôn)
Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 2g và một dây treo mảnh, chiều dài l, được kích thích cho dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian $\Delta $t con lắc thực hiện được 40 dao động. Khi tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn bằng 7,9 cm, thì cũng trong khoảng thời gian $\Delta $t nó thực hiện được 39 dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/${{s}^{2}}$.Để con lắc với chiều dài l’ có cùng chu kỳ dao động như con lắc chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích $q=+0,{{5.10}^{-8}}$C rồi cho nó dao động điều hòa trong một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Độ lớn của vectơ cường độ điện trường là:
A.4,02.${{10}^{5}}$ V/m
B.2,04.${{10}^{5}}$V/m
C.2,4.${{10}^{5}}$V/m
D.4.03.${{10}^{5}}$V/m
 
Bài 21(CHuyên Lê Quý Đôn)
Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 2g và một dây treo mảnh, chiều dài l, được kích thích cho dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian $\Delta $t con lắc thực hiện được 40 dao động. Khi tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn bằng 7,9 cm, thì cũng trong khoảng thời gian $\Delta $t nó thực hiện được 39 dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/${{s}^{2}}$.Để con lắc với chiều dài l’ có cùng chu kỳ dao động như con lắc chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích $q=+0,{{5.10}^{-8}}$C rồi cho nó dao động điều hòa trong một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Độ lớn của vectơ cường độ điện trường là:
A.4,02.${{10}^{5}}$ V/m
B.2,04.${{10}^{5}}$V/m
C.2,4.${{10}^{5}}$V/m
D.4.03.${{10}^{5}}$V/m
Ta có:
$\dfrac{N_{2}}{N_{1}}=\dfrac{T_{1}}{T_{2}}=\sqrt{\dfrac{l_{1}}{l_{2}}}=\dfrac{39}{40}$
$T=T{}'\Leftrightarrow \dfrac{l}{l{}'}=\dfrac{g}{g+\dfrac{q.E}{m}}=(\dfrac{39}{40})^{2}\Rightarrow E=2,04.10^{5}V/m$
Chọn B
 
Câu 15 (Chuyên Vĩnh Phúc): Cho hai nguồn sóng âm kết hợp $A,B$ đặt cách nhau $2\left(m\right)$ dao động cùng pha. Di chuyển trên đoạn $AB$, người ta thấy có $5$ vị trí âm có độ to cực đại. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là $350 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tần số $f$ của nguồn âm có giá trị thỏa mãn
A. $175 \le f < 262,5$
B. $350 \le f < 525$
C. $350 < f < 525$
D. $175 < f < 262,5$
Gọi khoảng cách từ nguồn tới trung điểm là d
Ta có:
$d=k.\dfrac{\lambda}{2}=k.\dfrac{v}{2f}$
$f=\dfrac{k.v}{2d}$
Để tồn tại hai cực đại khi và chỉ khi $2<>
Do đó: $350 < f < 525$
Nên chọn C.
 
Bài 22(CHuyên Lê Quý Đôn)
Một con lắc đơn dao động hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}$= 0,1 (rad) . Khi con lắc chuyển động theo chiều dương, thế năng dao động đang giảm và bằng $\dfrac{1}{3}$ động năng thì ly độ góc của con lắc là
A. α = 0,05(rad)
B. α = - 0,02(rad)
C. α = - 0,05(rad)
D. α = 0,02(rad)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [ĐH 2013(CLLX)] Bài toán cực trị vận tốc trong va chạm. Bài tập Dao động cơ 2
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
Fờ Tu Thời điểm lần thứ 2013 lò xo dãn 3 cm Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là ? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Kể từ t=0, lần thứ 2013 vật có tốc độ 10\pi cm/s là: Bài tập Dao động cơ 2
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
Kate Spencer Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2013 Bài tập Dao động cơ 7
Del Enter Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là? Bài tập Dao động cơ 3
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Thời điểm 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 11
__Black_Cat____! Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 33
N Thời điểm động năng của vật và thế năng lò xo bằng nhau lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Thời điểm hai chất điểm cách nhau $5cm$ lần thứ $2013$ kể từ lúc $t=0s$ Bài tập Dao động cơ 1
zopping88 Mong mọi người giúp minh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập dao động cưỡng bức nâng cao Bài tập Dao động cơ 2
H Bài tập dao động cưỡng bức khó Bài tập Dao động cơ 0
koldback Bài tập Dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
huubinh17 4 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
Lê Quang Hưng Bài tập dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
T Thắc mắc về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán dao động của con lắc lò xo có lực ma sát Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
minhtangv Thắc mắc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4 Bài tập Dao động cơ 0
N Giải thích về âm trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập ống sáo Bài tập Dao động cơ 1
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
N Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 0
thoheo Bài làm đúng hay sai? Bài tập Dao động cơ 4
T Bài toán con lắc đơn dao động gắn với lò xo Bài tập Dao động cơ 5
Cador.Halley Chu kỳ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ trong đề thi thử lần 4 diễn đàn vật lí phổ thông Bài tập Dao động cơ 19
Tăng Hải Tuân Hiểu sâu hơn về một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 con lắc đơn trong đề Đại học 2012 Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Bài toán liên quan đến thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
luxubuhl Bài tập con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 3
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
U Bài toán con lắc lò xo với hai vật Bài tập Dao động cơ 1
T Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top