Tính góc lệch của tia sáng

Bài toán
Một xe chở chất lỏng: chất lỏng chứa trong một bể, đáy bể có 1 nguồn sáng phát ánh sang có bước sóng $λ$. Khi ấy chất lỏng có chiết suất $n=\sqrt{2}$ theo một hướng duy nhất thẳng đứng lên trên mặt phân cách chất lỏng với không khí. Nếu xe chạy thẳng đứng nhanh dần đều trên mặt ngang với gia tốc $a=\dfrac{10}{\sqrt{3}}(m/s^2)$. Góc lệch của tia sáng khi đi từ chất lỏng ra ngoài không khí là bao nhiêu ?
A. $45^0$
B. $15^0$
C. $30^0$
D. $60^0$
 
Bài toán
Một xe chở chất lỏng: chất lỏng chứa trong một bể, đáy bể có 1 nguồn sáng phát ánh sang có bước sóng $λ$. Khi ấy chất lỏng có chiết suất $n=\sqrt{2}$ theo một hướng duy nhất thẳng đứng lên trên mặt phân cách chất lỏng với không khí. Nếu xe chạy thẳng đứng nhanh dần đều trên mặt ngang với gia tốc $a=\dfrac{10}{\sqrt{3}}(m/s^2)$. Góc lệch của tia sáng khi đi từ chất lỏng ra ngoài không khí là bao nhiêu ?
A. $45^0$
B. $15^0$
C. $30^0$
D. $60^0$
Là sao nhỉ ????
 
Bài toán
Một xe chở chất lỏng: chất lỏng chứa trong một bể, đáy bể có 1 nguồn sáng phát ánh sang có bước sóng $λ$. Khi ấy chất lỏng có chiết suất $n=\sqrt{2}$ theo một hướng duy nhất thẳng đứng lên trên mặt phân cách chất lỏng với không khí. Nếu xe chạy thẳng đứng nhanh dần đều trên mặt ngang với gia tốc $a=\dfrac{10}{\sqrt{3}}(m/s^2)$. Góc lệch của tia sáng khi đi từ chất lỏng ra ngoài không khí là bao nhiêu ?
A. $45^0$
B. $15^0$
C. $30^0$
D. $60^0$
Là sao nhỉ ????
Chạy trên mặt đường nằm ngang tức là tia sáng lệch 1 góc $\alpha$ so với phương thẳng đứng sao cho $\tan \alpha=\dfrac{a}{g}=\dfrac{1}{\sqrt3}\rightarrow \alpha=i=30^0$
$sini=nsinr\rightarrow r=45^0\rightarrow D=15^0$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tính góc khúc xạ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
Ngân Giang 102 Tính điện áp của ống lúc ban đầu Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
Kate Spencer Tính d Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính thời gian vật đi được từ khi thả đến khi vật đi 7.5cm Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính hệ số hấp thụ của tầng điện li Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính độ cao của giàn chảo thấp nhất Bài tập Sóng ánh sáng 4
P Tính λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Tính bước sóng λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Tính khoảng vân Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tính số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 8
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
dhdhn Tính $\lambda _{2}$ ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Orics Tính $\lambda $ và số vân sáng quan sát được trên màn ứng với hai bức xạ trên? Bài tập Sóng ánh sáng 0
X Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và tím thu đc trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tính bề rộng vùng quang phổ bậc 3 nằm chông chết lên quang phổ bậc 2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
hang49 Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất Bài tập Sóng ánh sáng 4
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cherry Tính khoảng cách giữa 2 khe young Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huyền Đức Tính $\lambda '$ Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Tính $\lambda _{2}$? Bài tập Sóng ánh sáng 0
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
T Tính bán kính nhỏ nhất của tấm gỗ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
ferollsan Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
D Tính $\lambda_{2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Tính $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sky Fighter Tính số vân sáng đơn sắc ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Tính bề rộng tối thiểu của chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tính $\lambda _{2}$ biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
navibol Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện thấu kính buồng ảnh Bài tập Sóng ánh sáng 1
rainmeteror Tính khoảng cách giữa hai khi sáng $S_1 S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
dtdt95 Tính giá trị của ${\lambda}_2$ ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Tính vận tốc chuyển động v′ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 0
tkvatliphothong Tính độ rộng tối thiểu của khe S Bài tập Sóng ánh sáng 2
•One-HicF Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm $O$ đi từ vị trí ban đầu đến $M$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top