Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$

Bài toán
Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc bước sóng $\lambda$.Khi đặt lần lượt vào hai cực của tế bào quang điện các điện áp $ U_{AK} = 3 V $ và $U'_{AK} = 15 V $ thì vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt tăng lên gấp đôi..Bước sóng $\lambda$ có giá trị
A. $\lambda = 0,497 \mu m$
B. $\lambda = 0,211 \mu m$
C. $\lambda = 0,259 \mu m. $
D. $\lambda = 0,0795 \mu m, $

P/s: Đã sửa lại!
Chú ý nhé bạn!
Nháy nút BT và làm theo mẫu!
N.SMOD.
Nhớ quá
Ước gì mình cẩn thận hơn thì h đã không fai ngồi xem lại như thế này
buồn
 
Last edited:
Bài toán
Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc bước sóng $\lambda$.Khi đặt lần lượt vào hai cực của tế bào quang điện các điện áp $ U_{AK} = 3 V $ và $U'_{AK} = 15 V $ thì vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt tăng lên gấp đôi..Bước sóng $\lambda$ có giá trị
A. $\lambda = 0,497 \mu m$
B. $\lambda = 0,211 \mu m$
C. $\lambda = 0,259 \mu m. $
D. $\lambda = 0,0795 \mu m, $

P/s: Đã sửa lại!
Chú ý nhé bạn!
Nháy nút BT và làm theo mẫu!
N.SMOD.
Lời giải:
Gọi năng lượng của bước sóng chiếu vào là $\varepsilon $
Ta có:$ $\dfrac{\varepsilon -A_o+eU_{AK_1}}{\varepsilon -A_o+eU_{AK_2}}=\dfrac{v_1^2}{v_2^2}=\dfrac{1}{4}\Rightarrow \varepsilon =2,5eV$$
Chọn A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt sẽ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung cấp cho đối âm cực: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catốt Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ahehe Giá trị của f bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai thì công suất P của nguồn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 12
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Mức năng lượng của nguyên tử Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Giới hạn quang điện của kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
datanhlg Công suất của chùm tia X do ống phát ra là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
proboyhinhvip Mô men động lượng của electron quanh hạt nhân là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tính số vạch quang phổ của Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
P Hiệu suất của bộ pin ...? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top