C biến thiên Khi đó $U_c$ bằng bao nhiêu?

Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm AM và MB. Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế có phương trình u=$220\sqrt{2}\cos(100{\pi}t)$ V. Biết $\varphi_{AM}-\varphi_i=\dfrac{\pi}{6}$. C biến thiên, thay đổi C đến một giá trị mà tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn AM và đoạn MB đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ là bao nhiêu ??
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À đính chính rõ ràng hơn là pha của $U_{AM}$ sớm pha hơn pha của dòng điện nhé, có không mọi người lại làm ra nhiều kiểu @!
 
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm AM và MB. Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế có phương trình u=$220\sqrt{2}\cos(100{\pi}t)$ V. Biết $\varphi_{AM}-\varphi_i=\dfrac{\pi}{6}$. C biến thiên, thay đổi C đến một giá trị mà tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn AM và đoạn MB đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ là bao nhiêu ??
Bài làm:
Ta có $u_{AM}$ sớm pha hơn i một góc $\dfrac{\pi}{6}$.
Xét trường hợp AM chứa R, L(thuần cảm), và MB chứa tụ điện(như thế này dùng hết dữ kiện mà không thiếu dữ kiện nào).
Vì $u$ không đổi:
$$U_{AM}^2+U_{MB}^2+2U_{AM}U_{MB}.\cos\left(\dfrac{2\pi}{3} \right)=220^2.$$
Hay:
$$220^2=U_{AM}^2+U_{MB}^2-U_{AM}U_{MB}.$$
Theo AM-GM:
$$U_{AM}U_{MB} \leq \left(\dfrac{U_{AM}+U_{MB}}{2}\right)^2.$$
Theo Cauchy-Swarzt:
$$U_{AM}^2+U_{MB}^2 \geq \dfrac{(U_{AM}+U_{MB})^2}{2}.$$
Dấu bằng xảy ra
$$\Leftrightarrow U_{AM}=U_{MB}.$$
Thay vào ta có:
$$U_c=U_{MB}=220.$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình muốn hỏi bạn một chút, tại sao đứng trước Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này bạn lại suy nghĩ ngay đến bât đẳng thức ?
 
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm AM và MB. Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế có phương trình u=$220\sqrt{2}\cos(100{\pi}t)$ V. Biết $\varphi_{AM}-\varphi_i=\dfrac{\pi}{6}$. C biến thiên, thay đổi C đến một giá trị mà tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn AM và đoạn MB đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ là bao nhiêu ??
Lời giải:
Dễ có $AM$ gồm: $R,Z_L$
Thì: $ R=\sqrt{3}Z_L$
$ U_{AM}+U_{MB}=\dfrac{U.(\sqrt{R^2+Z_{L}^2}+Z_C)}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}$
$ = \dfrac{U.( 2Z_L+Z_C)}{\sqrt{4Z_{L}^2-2Z_L.Z_C+Z_C^2}}$
Rồi khảo sát với $Z_C$ là biến hoặc bình phương lên rồi dùng đồ thị bậc hai.
Khi đó $U_C=U=220(V)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm AM và MB. Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế có phương trình u=$220\sqrt{2}\cos(100{\pi}t)$ V. Biết $\varphi_{AM}-\varphi_i=\dfrac{\pi}{6}$. C biến thiên, thay đổi C đến một giá trị mà tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn AM và đoạn MB đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ là bao nhiêu ??
$U_{AM} + U_{BM} = U.\dfrac{\sqrt{R^2 + Z_L^2} + Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$
$= U.\sqrt{\dfrac{R^2 + Z_L^2 + Z_C^2 + 2Z_C\sqrt{R^2 + Z_L^2}}{R^2 + Z_L^2 + Z_C^2 - 2Z_LZ_C}}$
$= U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{Z_C\sqrt{R^2 + Z_L^2} + Z_LZ_C}{R^2 + Z_L^2 + Z_C^2 - 2Z_LZ_C}}$
$= U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{2Z_LZ_C + Z_LZ_C}{4Z_L^2 + Z_C^2 - 2Z_LZ_C}}$
$= U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{3}{4\dfrac{Z_L}{Z_C} + \dfrac{Z_C}{Z_L} - 2}}$
$\leqslant U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{3}{4 - 2}} = 2U$

Dầu "=" xảy ra khi : $Z_C = 2Z_L$

Cách trâu bò :D
Có thể vẽ giản đồ để kiểm chứng kết quả
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình muốn hỏi bạn một chút, tại sao đứng trước Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này bạn lại suy nghĩ ngay đến bât đẳng thức ?
Trả lời:
Bởi vì
Trong biểu thức của tổng hợp dao động có tổng bình phương và tích.
Mà đang cần tìm để tổng lớn nhất, nên thiết nghĩ dùng bất đẳng thức là hay nhất!
 
Trả lời:
Bởi vì
Trong biểu thức của tổng hợp dao động có tổng bình phương và tích.
Mà đang cần tìm để tổng lớn nhất, nên thiết nghĩ dùng bất đẳng thức là hay nhất!
Nhưng mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải của bạn hình như có vấn đề ???
 
$U_{AM} + U_{BM} = U.\dfrac{\sqrt{R^2 + Z_L^2} + Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$
$= U.\sqrt{\dfrac{R^2 + Z_L^2 + Z_C^2 + 2Z_C\sqrt{R^2 + Z_L^2}}{R^2 + Z_L^2 + Z_C^2 - 2Z_LZ_C}}$
$= U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{Z_C\sqrt{R^2 + Z_L^2} + Z_LZ_C}{R^2 + Z_L^2 + Z_C^2 - 2Z_LZ_C}}$
$= U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{2Z_LZ_C + Z_LZ_C}{4Z_L^2 + Z_C^2 - 2Z_LZ_C}}$
$= U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{3}{4\dfrac{Z_L}{Z_C} + \dfrac{Z_C}{Z_L} - 2}}$
$\leqslant U.\sqrt{1 + 2.\dfrac{3}{4 - 2}} = 2U$

Dầu "=" xảy ra khi : $Z_C = 2Z_L$

Cách trâu bò :D
Có thể vẽ giản đồ để kiểm chứng kết quả
Hehe....sao giải được một nửa thì thôi thế !!! @
 
Sao lại công nhận MB là tụ điện :angry:Vẽ 1 tam giác vector AMB đi . Vì U không đổi nên độ dài của AB là không đổi, theo yêu cầu của đề, ta phải xem MB+MA đạt giá trị lớn nhất khi nào ?????

Để tìm MA+MB max 1 cách tổng quan nhất ( toàn miền ),ta sẽ chia ra nhiều trường hợp nhỏ, rùi tìm max của từng trường hợp ( xong viết chúng ra ), rồi lại tìm max trong cái đám vừa tìm được.


+Những miền nhỏ là góc ở đỉnh M là từ $0^{+}$ chạy đến $180^{-}$ độ , với mỗi miền như này thì dùng cách định lí\cos như hieubuidinh ta sẽ thấy ngay được giá trị max khi tam giác này cân. ( $AB^2=a^2+b^2-2ab\cos \alpha \ge \dfrac{(a+b)^2}{2}(1-\cos \alpha)$ dấu bằng khi $a=b$ )

-----Giờ ta đi so sánh các giá trị max khi góc alpha thay đổi :
+ Nếu vẽ 2 tam giác cân cùng đáy, thì góc ở đỉnh nào bé thì tổng càng to.
( cái này cm dễ lắm, vẽ hình ra, nhìn hình là thấy nó dài hơn rồi)
+ vậy ta cần tìm góc bé nhất .

Góc bé nhất không phải là $0,00000000000000...1$ độ vì dự kiện còn lại sẽ giới hạn nó.

cái góc ở đỉnh này, chính là 180 độ trừ đi cái góc ở giản đồ vector frenen bình thường ( theo quy tắc hình bình hành)

Vậy để góc này bé nhất thì góc ở giản đồ frenen là to nhất

vì cái thằng AM chiến vị trí trên I 30 độ , nên thằng MB phải chạy vào chỗ của tụ điện thì góc ý mới to nhất được.


và cái góc to nhất ý là 30 độ + 90 độ =120 độ

vậy góc ở tam giác phần đầu là 180 độ trừ 120 độ bằng 60 độ, tam giác này là tam giác đều , nên mỗi cạnh bằng 220 V. tức là tụ C cũng là 220VNếu áp dụng cho câu 2 đề vatliphothong thì khi đạt max thì AM cũng bằng MB nên AB sẽ là tia phân giác của chúng,vì góc lệch của AM và MB là 90 độ +180/5 độ nên AB lệch AM 63 độ và lệch I 63-36 =27 độ, hệ số công suất là $\cos 27$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
xuongrongnt C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
N R biến thiên Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Hế số công suất của mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi đó $\frac{U_1}{U_2}$ là. Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Hệ số công xuất đạt khi đó là. Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn Điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
highhigh f biến thiên Hệ số công suất của cả đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Change Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 0
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
Gem Khi đó ta có mối liên hệ giữa hai chu kì là? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top