Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ?

Câu hỏi
Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ?
A. Sóng điện từ lan truyền được trong các môi trường vật chất và trong chân không
B. Vận tốc truyền sóng điện từ phụ thuộc vào môi trường truyền.
C. Sóng điện từ tuân theo các định luật phản xạ và khúc xạ như ánh sáng tại mặt ngăn cách giữa các môi trường.
D. Sóng điện từ không bị môi trường truyền sóng hấp thụ.
 

Quảng cáo

Top