Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng ?

Bài toán
Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, dây mảnh có chiều dài l. Từ VTCB kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc $\alpha _{0}=60^{\circ}$ rối thả nhẹ. Bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng:
A. $10\sqrt{\dfrac{2}{3}}m/s^{2}$
B. $0 m/s^{2}$
C. $10\sqrt{\dfrac{3}{2}}m/s^{2}$
D. $\dfrac{10\sqrt{5}}{3}m/s^{2}$
 
Bài toán
Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m,dây mảnh có chiều dài l.Từ VTCb kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc $\alpha _{0}=60^{\circ}$ rối thả nhẹ .Bỏ qua mọi lực cản .Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng:
A. $10\sqrt{\dfrac{2}{3}} \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
B. $0 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
C. $10\sqrt{\dfrac{3}{2}} \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
D. $\dfrac{10\sqrt{5}}{3} \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Trả lời:
Bài này cũng có nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự rồi(gần giống).
Bài làm:
Ta có trong quá trình chuyển động của con lắc, nó chịu hai gia tốc:
Gia tốc hường tâm có độ lớn:
$$a_{ht} =2g\left(\cos \alpha -\cos \alpha_o\right).$$
Gia tốc tiếp tuyến:
$$a_{tt} =g.\sin \alpha.$$
Như vậy, gia tốc tổng hợp:
$$a=\sqrt{a_{tt}^2 +a_{ht}^2}=g.\sqrt{3\cos ^2\alpha -4\cos \alpha +2}.$$
Ta có:
$3\cos ^2\alpha -4\cos \alpha +2$ nhỏ nhất khi $\cos \alpha = \dfrac{2}{3}$
Thay vào ta có đáp án $A$
 
Em nghĩ như thế này nè! Nếu ta thay đổi yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thành "tìm gia tốc của vật tại vị trí lực căng dây bằng trọng lực của vật?" . Thì gia tốc vẫn ra kết quả ở trên. Vậy pro nào cho em biết có thể kết luận "gia tốc nhỏ nhất khi lực căng dây bằng trọng lực" được không?
 
Như bạn nói chỉ đúng với trường hợp này thôi nhé!
Ta có:
$a=\sqrt{3\cos ^{2}\alpha -8\cos \alpha .\cos \alpha _{0}+4\cos ^{2}\alpha _{0}+1}$
Gia tốc nhỏ nhất khi:
$\cos \alpha =\dfrac{4\cos \alpha _{0}}{3}$
Còn tại vị trí lực căng dây bằng trọng lực:
$\cos \alpha =\dfrac{2\cos \alpha _{0}+1}{3}$
Bản chất khác nhau nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Như bạn nói chỉ đúng với trường hợp này thôi nhé !
Ta có:
$a=\sqrt{3\cos^{2}\alpha -8\cos\alpha .\cos\alpha _{0}+4\cos^{2}\alpha _{0}+1}$
Gia tốc nhỏ nhất khi:
$\cos\alpha =\dfrac{4\cos\alpha _{0}}{3}$
Còn tại vị trí lực căng dây bằng trọng lực:
$\cos\alpha =\dfrac{2\cos\alpha _{0}+1}{3}$
Bản chất khác nhau nhé !
Rất hay!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tìm ra công thức trên như thế nào đấy mấy bạn.(hướng dẫn cách tìm cũng được)
Xét tại thời điểm li độ góc $\alpha$
Áp dụng định luật $II$ Niutơn tác dụng vào $m$
$$\overrightarrow{P}+\overrightarrow{T}=m\overrightarrow{a}$$
Suy ra
$$T-P=ma$$
$$mg\left(3\cos \alpha -2\cos \alpha_{0}\right)-mg\cos \alpha=ma$$
$$a=2g\left(\cos \alpha -\cos \alpha_{0}\right)$$
 
Last edited:
Xét tại thời điểm li độ góc $\alpha$
Áp dụng định luật $II$ Niutơn tác dụng vào $m$
$$\overrightarrow{P}+\overrightarrow{T}=m\overrightarrow{a}$$
Suy ra
$$T-P=ma$$
$$mg(3\cos \alpha -2\cos \alpha_{0})-mg\cos \alpha=ma$$
$$a=2g\left(\cos \alpha -\cos \alpha_{0}\right)$$
Cảm ơn hoangmac nhé mình hiểu rồi. Cậu giỏi thế!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
L Độ lớn gia tốc vật nặng là? Bài tập Dao động cơ 4
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Xác định chiều và độ lớn của gia tốc Bài tập Dao động cơ 4
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
S Gia tốc của vật nặng có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 2
ShiroPin Tỉ số giữa độ lớn gia tốc cực đại và gia tốc cực tiểu là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
N Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn: Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất kể từ $v=0$ đến lúc vật có gia tốc có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại lần 3 Bài tập Dao động cơ 6
S Độ lớn gia tốc cực tiểu của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
N Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tạ Bài tập Dao động cơ 1
N Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là: Bài tập Dao động cơ 4
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là Bài tập Dao động cơ 1
H Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ $8cm$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Độ lớn gia tốc có giá trị cực tiểu trong quá trình chuyển động Bài tập Dao động cơ 5
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
My sky Độ lớn của cường độ điện trường: Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top