Quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu?

Bài toán
Cho công thoát của một kim loại A=2,26eV. Chiếu đồng thời hai bức xạ $\lambda 1=0,36\mu m$ và $\lambda 2=0,46\mu m$ vào một quả cầu làm bằng kim loại đó đặt cô lập thì quả cầu đó đạt hiệu điện thế cực đại?
A. 1,5V
B. 2,19V
C. 1,19V
D. 1,3V
 
Bài làm
Khi chiếu hai bức xạ vào thì lấy bức xạ bước sóng nhỏ
$eU=\dfrac{hc}{\lambda _{1}}-A\Rightarrow U=1.19\Rightarrow$ C
 

Quảng cáo

Top