Lí thuyết Dao động cơ

Lí thuyết Dao động cơ
mai hoàn
mai hoàn
Vị trí cân bằng của vật là vị trí?
Bài toán
Vị trí cân bằng của vật là vị trí
A. Tọa độ của vật bằng 0
B. Tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0
C. Vật không chịu tác dụng của vật nào cả
D. Trong quá trình dao động vận tốc của vật đạt cực đại
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
mai hoàn
mai hoàn
Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính
Câu hỏi
Chọn phát biểu đúng nhất. Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính
A. Là một dao động điều hòa
B. Được xem là một dao động điều hòa
C. Là một dao động tuần hoàn
D. không được xem là một dao động tuần hoàn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
mai hoàn
mai hoàn
Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi
Câu hỏi
Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi
A. Tần số và biên độ
B. Pha ban đầu và biên độ
C. Biên độ
D. Tần số và pha ban đầu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
mai hoàn
mai hoàn
Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là
Câu hỏi
Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là
A. Lực đàn hồi của lò xo
B. Lực quán tính của lò xo
C. Tổng hợp lực đàn hồi và trọng lực
D. Trọng lực
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
mai hoàn
mai hoàn
Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc
Câu hỏi
Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc là một
A. Đường thẳng dốc xuống
B. Đường thẳng dốc lên
C. Đường elip
D. Đường hình sin
 
Tìm thời gian, thời điểm và số lần vật đi qua
Cho mk hỏi về thời gian và các vị trí đặc biệt? Làm thế nào để xác định con lắc đi theo chiều nào?
 
Bài toán về quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t
Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A=4cm. Trong khoảng thời gian $\Delta t$ quãng đường dài nhất mà vật đi được 20cm. Quãng đường ngắn nhất vật đi dược trong khoảng thời gian trên bằng
A. 17,07 cm
B. 30 cm
C. 15,87 cm
D. 12,46 cm
 
Xem các bình luận trước…
Tích Chu
Tích Chu
Chọn kết luận đúng.
Câu hỏi
Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần chậm, ba thời điểm liên tiếp vận tốc tức thời của vật bằng 0 lần lượt là t1, t2, t3; tương ứng với li độ lần lượt là x1, x2, x3. Chọn kết luận đúng.
A. t3-t2>t2-t1
B. x3-x2>x2-x1
C. t3-t2<>
D. x3-x2=x2-x1
 
Tích Chu
Tích Chu
Chọn phương án đúng.
Câu hỏi
Xét dao động duy trì của một con lắc đơn, ba thời điểm liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là $t_{1}$,$t_{2},t_{3}$; tốc độ tương ứng của vật là $v_{1},v_{2},v_{3}$. Chọn phương án đúng.
A. $t_{1}-t_{2}=t_{2}-t_{3}$
B. $t_{1}-t_{2}>t_{2}-t_{3}$
C. v1<><>
D. v1>v2>v3
 
L
Lê Giang
Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ
Câu hỏi
Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ
A. Tại VTCB lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn lớn nhất.
B. Tại VTCB lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn nhỏ nhất
C. Tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn lớn nhất.
D. Tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn nhỏ nhất

Đáp án là câu C, Giải thích giúp mình tại sao độ lớn gia tốc tại vị trí biên là lớn nhất.
 

Tài liệu mới

Top